Basisregistratie personen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. Asielzoekers hebben baat bij een snelle inschrijving in de BRP. Zij krijgen eerder een burgerservicenummer (BSN), zodat zij sneller overheidsdiensten kunnen regelen. Vergunninghouders kunnen eerder vanuit het azc doorstromen naar huisvesting in de gemeente.

BRP-straat

Op 4 aanmeldcentra van de IND zijn ‘BRP-straten’ gerealiseerd: Ter Apel, Zevenaar, Budel en Den Bosch. Deze aanmeldcentra bevinden zich vlakbij 4 procesopvanglocaties van het COA. Het doel van een BRP-straat in de buurt van de procesopvanglocaties is dat asielzoekers en vergunninghouders (die in de Algemene Asielprocedure een vergunning kregen) zich zo vroeg mogelijk inschrijven in de BRP. De BRP-straten zijn een samenwerkingsverband tussen de IND, het COA en gemeenten.

De gemeentes waar de procesopvanglocaties van het COA zich bevinden, schrijven de asielzoekers daadwerkelijk in: de gemeente Westerwolde, Cranendonck, Arnhem en Gilze.

Vergunninghouders en BRP

Asielzoekers die in een azc verblijven, en die in de Verlengde Asielprocedure een verblijfsvergunning krijgen, melden zich binnen 5 dagen nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen bij de gemeente waar hun azc is gevestigd. Ze schrijven zich in in de BRP of doen een overschrijving van de azc-gemeente naar de nieuwe woonplaats.

Vergunninghouders die vanuit een procesopvanglocatie met een BRP-straat doorstromen naar een azc, hoeven alleen maar te worden overgeschreven naar de nieuwe gemeente (administratief is dat een verhuizing). Deze vergunninghouders zijn dan al in het bezit van een burgerservicenummer (BSN). Ze kunnen al een bankrekening openen en wanneer ze een woning krijgen aangeboden, kunnen ze direct het huurcontract accepteren.

Asielzoekers en BRP

Asielzoekers in de Verlengde Asielprocedure, die nog geen uitsluitsel hebben ontvangen over hun asielaanvraag, hebben een wachttijd van 6 maanden voor inschrijving in de BRP. Die wachttijd vervalt als:  

  • de identiteit van de asielzoeker is vastgesteld
  • de asielzoeker rechtmatig in Nederland verblijft
  • de asielzoeker naar verwachting langer dan 4 maanden in Nederland zal verblijven

Als aan deze voorwaarden is voldaan, stuurt de IND een mededeling aan de BRP-straat van de gemeente. De asielzoeker kan zich dan inschrijven in de BRP. Deze procedure geldt niet voor dublinclaimanten, asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst, en vreemdelingen die al recht hebben op bescherming in een andere lidstaat van de EU.