Basisregistratie personen

Het COA streeft ernaar dat asielzoekers zich snel inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra ze een verblijfsvergunning krijgen, kunnen ze met een BSN namelijk allerlei persoonlijke zaken regelen in Nederland. Bijvoorbeeld zich inschrijven voor een huis in de gemeente.

Inschrijving in 'BRP-straten'

In 4 aanmeldcentra van de IND zijn zogenaamde ‘BRP-straten’ gerealiseerd: in Ter Apel, Zevenaar, Budel en Den Bosch. Daar kunnen asielzoekers zich zo snel mogelijk inschrijven in de BRP. Deze aanmeldcentra bevinden zich vlakbij 4 procesopvanglocaties van het COA.

De BRP-straten zijn een samenwerkingsverband tussen de IND, het COA en gemeenten. De gemeentes waar de procesopvanglocaties van het COA zich bevinden, schrijven de asielzoekers in. Dat zijn de gemeente Westerwolde, Gilze en Rijen, Cranendonck en Arnhem.

Wie schrijven zich in?

Alle statushouders in deze procesopvanglocaties schrijven zich meteen in in de Basisregistratie Personen. Asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, moeten 6 maanden wachten. Die wachttijd vervalt als:  

  • de identiteit van de asielzoeker is vastgesteld
  • de asielzoeker rechtmatig in Nederland verblijft
  • de asielzoeker naar verwachting langer dan 4 maanden in Nederland zal verblijven

De volgende asielzoekers kunnen zich niet inschrijven in de BRP:

  • dublinclaimanten
  • asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst
  • vreemdelingen die al recht hebben op bescherming in een andere lidstaat van de EU
  • asielzoekers waarvan de identiteit niet is vastgesteld

Belang van inschrijving in de BRP

Na inschrijving in de BRP krijgen asielzoekers een burgerservicenummer (BSN). Zodra zij een verblijfsvergunning krijgen, kunnen ze met een BSN allerlei persoonlijke zaken regelen in Nederland. Zo kunnen zij zich snel inschrijven voor een huis in de gemeente. En bijvoorbeeld een bankrekening openen, een zorgverzekering aanvragen of zich aanmelden voor een opleiding of solliciteren naar een baan.