Wob-publicaties

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vastgelegd dat burgers aan bestuursorganen schriftelijke documentatie kunnen opvragen over bestuurlijke aangelegenheden. Op deze pagina publiceren we de Wob-verzoeken die wij ontvangen en onze besluiten daarover.

 

WOB iz ICT-aanbestedingen bij het COA

WOB verzoek Zembla dd 17-7-2014 inzake ICT-aanbestedingen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA. Een vergelijkbaar verzoek werd ingediend bij de Nationale Politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (en de daaronder ressorterende diensten). Eventuele informatie die in het kader van dit verzoek openbaar wordt gemaakt zal ook hier worden gepubliceerd.