Wob-publicaties

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vastgelegd dat burgers aan bestuursorganen schriftelijke documentatie kunnen opvragen over bestuurlijke aangelegenheden. Op deze pagina publiceren we de Wob-verzoeken die wij ontvangen en onze besluiten daarover.

 

WOB iz afspraken met gemeenten en financiële aspecten van opvangplaatsen

WOB verzoek NRC Handelsblad / NRC Next dd 28-11-2014 iz inhoudelijke materiële en immateriële afspraken tussen het COA en gemeenten en financiële aspecten van opvangplaatsen. Dit verzoek is in behandeling genomen. Eventuele informatie die in het kader van dit verzoek openbaar wordt gemaakt zal ook hier worden gepubliceerd.

WOB iz incidenten asielzoekerscentra

WOB verzoek De Volkskrant dd 25-11-2014 iz (gewelds)incidenten op asielzoekerscentra. Dit verzoek is in behandeling genomen. Eventuele informatie die in het kader van dit verzoek openbaar wordt gemaakt zal ook hier worden gepubliceerd.

WOB iz Speelstad Oranje

WOB verzoek Dagblad van het Noorden dd 26-11-2014 inzake gemaakte afspraken over vakantiepark Speelstad Oranje. Dit verzoek is in behandeling genomen. Eventuele informatie die in het kader van dit verzoek openbaar wordt gemaakt zal ook hier worden gepubliceerd.

WOB iz verwerving nieuwe locaties

WOB verzoek De Telegraaf dd 21-10-2014 iz de verwerving nieuwe locaties in het algemeen. Dit verzoek is in behandeling genomen. Eventuele informatie die in het kader van dit verzoek openbaar wordt gemaakt zal ook hier worden gepubliceerd.

WOB iz kosten asielopvang in het algemeen

WOB verzoek De Volkskrant dd 13-10-2014 iz kosten asielopvang in het algemeen. Dit verzoek is in behandeling genomen en op 17-12-2014 afgehandeld. Informatie die in het kader van dit verzoek werd verstrekt is gepubliceerd.