Hulp bieden aan asielzoekers

We ontvangen het hele jaar door berichten van mensen die hulp willen aanbieden. Als vrijwilliger op een azc, bijvoorbeeld. Of door kleding, huisraad of boeken te doneren. En er zijn ook mensen die een asielzoeker in huis willen nemen. Hieronder leest u hoe u uw hulp kunt aanbieden.

Waar kan ik me melden als vrijwilliger?
Hoe kan ik kleding doneren?
Hoe kan ik meubels doneren?
Waarom kan ik geen etenswaren doneren?
Hoe kan ik andere goederen of diensten doneren?
Kan ik ook geld doneren aan een azc?
Kan ik een asielzoeker in huis nemen?
Hoe kan ik zaken doen met het COA? 

Waar kan ik me melden als vrijwilliger?

Asielzoekers helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Het COA heeft hiervoor voortdurend vrijwilligers nodig. Lokale vrijwilligersvacatures vindt u op de pagina van de betreffende opvanglocatie. U kunt ook een mail sturen naar een opvanglocatie bij u in de buurt.
Ook VluchtelingenWerk Nederland is voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Daarnaast hebben het Rode Kruis en veel lokale vrijwilligersorganisaties geregeld mensen nodig bij de hulp aan vluchtelingen.

Hoe kan ik kleding doneren?

Neem contact op met de locatiemanager van een opvanglocatie bij u in de buurt. De locatiemanager bekijkt per aanbod of er op de locatie behoefte aan is. De vraag naar kleding wisselt per seizoen. Daarnaast is het altijd mogelijk om via een van de containers van het Leger des Heils kleding te doneren. Die vindt u op 1400 locaties verspreid over het land. Op de website van het Leger des Heils vindt u informatie over de actuele vraag.

Hoe kan ik meubels doneren?

Meubels en ander huisraad kunt u het beste aan een lokale kringloopwinkel geven. Vergunninghouders – mensen met een verblijfsvergunning – bezoeken voor het inrichten van een woning vaak een kringloopwinkel. Stuur geen meubels of ander huisraad naar de asielzoekerscentra. Spullen sluiten niet altijd aan bij de behoefte.

Waarom kan ik geen etenswaren doneren?

Vanwege hygiëne en veiligheid nemen we geen etenswaren aan. Misschien kun je die doneren aan de Voedselbank bij jou in de buurt. 

Hoe kan ik andere goederen of diensten doneren?

Voor het doneren van goederen zoals fietsen, knuffels of boeken kunt u het beste eerst contact opnemen met een opvanglocatie bij u in de buurt. Zij kunnen u vertellen of er op een locatie behoefte is aan bepaalde goederen.
Wilt u met uw bedrijf of stichting iets betekenen voor asielzoekers? Bijvoorbeeld door de donatie van een grote partij nieuwe goederen of in de vorm van dienstverlening? Neem dan graag contact op via publieksvoorlichting@coa.nl of 088-7157001.

Kan ik ook geld doneren aan een azc?

Het COA mag geen gelddonaties aannemen. Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ontvangen geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onze taken uit te voeren. Als het om een geldinzamelingsactie gaat is het wel mogelijk om met dit geld goederen aan te schaffen of activiteiten te organiseren voor bewoners in een asielzoekerscentrum. Dit kunt u met medewerkers van een opvanglocatie bij u in de buurt organiseren. De locatiemanagers staan hier zeker voor open. Kijk hier voor een opvanglocatie bij u in de buurt.

Kan ik een asielzoeker in huis nemen?

Het is niet mogelijk een asielzoeker in huis te nemen. In Nederland hebben wij de opvang van asielzoekers centraal geregeld. Een vluchteling in procedure is gebaat bij centrale opvang omdat diensten dan snel beschikbaar zijn. Denk aan interviews bij de IND, medische zorg of voorlichting door VluchtelingenWerk Nederland. Wel is het is mogelijk om vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) tijdelijk huisvesting aan te bieden via de logeerregeling.

Hoe kan ik zakendoen met het COA? 

Inkooptrajecten voor het COA worden uitgevoerd door het inkoopuitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk).