Persberichten

De Telegraaf stelt in een artikel vandaag dat het COA niet zorgvuldig omgaat met overheidsgelden en baseert zich daarbij op informatie die is te he

Het afgelopen jaar was vooral een jaar van grenzen. Voor het COA, de Vreemdelingenketen, gemeenten en provincies, burgers, de landelijke politiek, Europa en uiteraard zeker ook, voor de vluchteling zelf. Voor het COA was er geen betere titel denkbaar voor het jaarverslag over 2015 dan die term: ‘grenzen’.

Voormalig burgemeester van Maastricht en Brabants Gedeputeerde Onno Hoes wordt per 1 april tijdelijk aangesteld als bestuurlijk adviseur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

‘A Home away from Home’ – een ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers – heeft een enorm aantal deelnemers opgeleverd. Op 14 maart sloot de inzendingstermijn.  Ruim 350 deelnemers waarvan 78% professionals en 22% studenten stuurden een ontwerp in

Het COA heeft de gemeente Gouda in een bestuurlijk overleg laten weten dat de verbouwing van de Prins Willem Alexander-kazerne naar een opvanglocat

Het Brabants Dagblad schetst vandaag een beeld over de situatie op de opvanglocatie in Rosmalen.

Een inventarisatie van alle meldingen over incidenten op en rondom opvanglocaties is vandaag aan Tweede Kamer verzonden.

De laatste vluchtelingen die nog in de crisisopvang verbleven zijn vandaag verhuisd van de crisisopvang in Zwijndrecht naar de Noodopvanglocatie in

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in Leiderdorp 320 vluchtelingen opvang bieden in de gebouwen van het voormalige ROC aan de Leids

In De Koepel in Arnhem is vandaag een groep van 30 tot 40 bewoners onwel geworden. Artsen van de GGD en het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A)

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.