Asielzoekerscentrum Zwet 40 Delfzijl tijdelijk weer in gebruik

Sinds deze week worden in het asielzoekerscentrum op Zwet 40 in Delfzijl weer asielzoekers gehuisvest. Het COA heeft de gemeente Delfzijl gevraagd deze opvanglocatie tijdelijk beschikbaar te stellen voor extra opvang. Vanwege landelijke ontwikkelingen zijn er meer opvangplaatsen nodig. Het college heeft met het verzoek ingestemd.

Tot eind februari 2019 worden maximaal 400 bewoners opgevangen in het asielzoekerscentrum aan Zwet 40. De eerste bewoners hebben hier inmiddels een onderkomen. De klankbordgroep en direct omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld. Na februari 2019 wordt deze locatie alsnog ontmanteld en start de herontwikkeling tot een nieuw asielzoekerscentrum. De verwachting is dat de herontwikkeling volgens planning in 2020 afgerond is. Naast de opvang aan Zwet 40 vindt er ook opvang van asielzoekers aan Zwet 1 plaats. ​

Hogere bezetting
Door de oplopende hoge bezetting van bestaande opvanglocaties werd eerder al direct beschikbare reservecapaciteit in gebruik genomen. De verblijfsduur van asielzoekers in de opvang duurt langer dan verwacht. Dit kan komen door een langere asielprocedure of door de wachttijd van vergunninghouders voor een woning. Naast de langere verblijfsduur is er sinds begin deze zomer sprake van een licht hogere instroom dan werd geprognotiseerd.