Persberichten

Sinds deze week worden in het asielzoekerscentrum op Zwet 40 in Delfzijl weer asielzoekers gehuisvest.

DEN HAAG - Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit.

Onderstaande reactie heeft het COA afgegeven in antwoord op vragen van de producent van het programma Burgemeester Undercover.

DEN HAAG – De landelijke Open azc dag trok dit jaar meer dan 19.000 bezoekers.

Het jaarverslag 2017 van het COA is 30 april gepubliceerd. Het laat ook via vlogs, filmpjes en infographics zien dat flexibiliteit centraal stond in 2017. Naast dit online jaarverslag verschijnt de ‘Financiële Verantwoording 2017 van het COA’.

DEN HAAG – Het voorgenomen besluit om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft consequenties voor elf locaties: Balk, Mu

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in b

Vanmorgen heeft de onderzoekscommissie Ter Apel haar bevindingen gepresenteerd aan betrokken partijen en opdrachtgever COA.

Het onderzoek van de Onderzoekscommissie Ter Apel bevindt zich in een afrondende fase.

Vanaf half januari 2018 gaat de opvanglocatie aan de Bosrandweg 20 in Wageningen in gebruik genomen worden.