Nieuws

 

 

Het COA heeft woensdagochtend het eindrapport van de commissie Scheltema ontvangen. Voorzitter van het bestuur a.i. Harry Paul van het COA geeft zijn reactie.
Van de ruim 28.000 pardonners zijn er 12.417 begonnen met een inburgeringscursus. Daarvan zijn er inmiddels 6000 voor het inburgeringsexamen geslaagd, blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
De jaarlijkse Dag van de Vrolijkheid is afgelopen zaterdag gevierd in Almere en Amersfoort. In Almere in de binnenstad met onder andere optredens en in Amersfoort in de dierentuin.
In de Telegraaf van afgelopen woensdag stond het artikel ‘Beveiligers groeien na bezuinigingen door Rijk’ enkele feitelijke onjuistheden, die onder andere ook het COA betreffen.

Hetzelfde lunchpakketje als de asielzoekers nuttigen in de pol Wageningen was onderdeel van het werkbezoek woensdag 28 maart van onder andere burge

Vijfenveertig enthousiaste kinderen van de basisschool op het azc in Sint Annaparochie hebben eind vorige week brandpreventieoefeningen bijgewoond.

Het komende half jaar stoot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 1.500 opvangplaatsen af.

Asielkinderen en jongeren van het azc in Apeldoorn hebben bijdragen geleverd aan ‘Speak Up!’, een blad voor en door kinderen over kinderrechten.

Het idee voor een reünie voor (oud) medewerkers van azc Westerbork is de afgelopen jaren vaak geopperd. Maar nu gaat het er echt van komen.

In verband met het arrest van het Haagse Gerechtshof van 10 januari 2012 is het COA in overleg getreden met mevrouw Albayrak.