Nieuws

 

 

Vanaf donderdag 28 juni 2012 zijn alleen de 088-nummers van het COA nog in gebruik.
Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verdwijnen het komende half jaar 250 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor, zo’n 40% van het totaal aldaar.
Vanochtend zijn op Schiphol 31 vrijheidsstrijders uit Birma aangekomen die in Nederland zullen worden hervestigd.
Het COA hoeft de hekken rond het terrein Ter Apelervenen in Ter Apel niet te verwijderen. Dit is de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen in een kort geding dat tegen het COA was aangespannen.
Het COA heeft vorige week zo’n 370 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het beëindigde tentenkamp van Ter Apel onderdak geboden. Zolang zij onderdak bij het COA ontvangen, is voor deze groep de medische zorg geregeld.
De rapportage Vreemdelingenketen over de periode juli tot en met december 2011 is door minister Leers aan de Tweede Kamer aangeboden. De rapportage is nu ook op de website van het COA terug te vinden.
Het tentenkamp in Ter Apel is woensdagmiddag 23 mei beëindigd, na het vertrek van het merendeel van de Irakezen, die eerder akkoord gingen met tijdelijke huisvesting in de opvang van het COA.
De vacatures voor nieuwe leden voor de raad van toezicht COA zijn opengesteld. Streven is om per 1 juli 2012 een voltallige raad geïnstalleerd te hebben.
Een groep Irakezen heeft twee weken geleden (dinsdag 8 mei 2012) een tentenkamp opgericht op een grasveld voor het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel.
De Inspectie Jeugdzorg oordeelt dat het COA voldoende fysieke veiligheid biedt door een combinatie van technische maatregelen, een goed toezicht op de jongeren en een permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van de mentoren voor de jongeren, zo is te lezen in hun rapportage.