Nieuws

 

 

Per 1 februari 2012 zijn de telefoon- en faxnummers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewijzigd.

Er komt een proef om toegelaten asielzoekers die geen schooldiploma's uit hun eigen land kunnen tonen, toch een verklaring over hun onderwijsniveau te geven.
With the handover of the final report to ENARO, the Reception Expert Teams (RET) project came to a formal end on Thursday 8 December 2011.
Het gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft de non-actiefstelling van Nurten Albayrak opgeheven, zo sprak de rechter vandaag uit. Niet eerder dan 1 maart 2012 mag Albayrak weer als algemeen directeur bij het COA aan de slag.

COA-medewerkers in het land konden via het nieuwe videoconferentiesysteem de nieuwjaarsbijeenkomst van het COA in Rijswijk bijwonen.

De eindrapportage van adviesbureau Ernst & Young over de financieringssystematiek van het COA heeft minister Leers (Immigratie, Integratie en A

In de medewerkersbijeenkomst van dinsdag 20 december 2011 heeft voorzitter van het bestuur a.i. Harry Paul een nieuwe krimp aangekondigd.

RIJSWIJK - Vandaag zijn medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zeven plaatsen in land geïnformeerd over de invulling van