Nieuws

 

 

Met ingang van 1 februari 2013 is de regeling langdurig verblijvende kinderen van kracht.

Het COA biedt voldoende fysieke veiligheid aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in zogenaamde procesopvanglocaties. Dat staat in het onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de opvang van amv, dat op 16 januari is verschenen.

Drs. J.H. (Janet) Helder, thans adjunct-directeur uitvoeringsbeleid ministerie van Financiën, is door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maandag 21 januari 2013 benoemd in de functie van lid van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
De Europese subsidie voor het project Reception Expert Teams (RET) is met het bereiken van de projectdoelen volledig toegekend.
Het COA draagt sinds 1 januari 2013 zorg voor de verdeling en uitbetaling van de bijdragen die bestemd zijn voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielzoekers.
Het eerste project Kind in de opvang van het COA heeft activiteiten ondernomen om de positie van kinderen in de opvang te versterken. Een aantal activiteiten is gefinancierd met subsidie van het Europees vluchtelingenfonds (EVF).
Drs. P.L. (Peter) Siebers, thans lid van de landelijke directie van de Raad voor de Kinderbescherming, is door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op vrijdag 4 januari 2013 benoemd in de functie van lid van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Per 1 januari 2013 start het COA een nieuw programma voorbereiding op inburgering.

Het college van Amsterdam heeft besloten om in de Amsterdamse Houthaven ruimte te gaan bieden aan een opvanglocatie met 67 woningen om asielzoekers te huisvesten. Het bestuur van stadsdeel West werkt hieraan mee.
Met hun nieuwe kindervoorstelling ‘Sinterklaas 4All’ toert Stichting het Wolkentheater de komende dagen langs zestien azc’s. De eerste voorstelling is maandag 26 november in Almelo.