Nieuws

 

 

GGD Nederland heeft in opdracht van het COA een onderzoek uitgevoerd naar kindermishandeling bij asielzoekers. Voor het COA is het van belang hier inzicht in te hebben, zodat we onze bewoners zo goed mogelijk kunnen begeleiden en doorverwijzen.
Gezinnen met kinderen slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring Gezinnen met minderjarige kinderen worden slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst. Op dit moment mogen deze gezinnen nog maximaal twee weken in vreemdelingenbewaring, maar staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil dat ze alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken.
Het college van Bellingwedde heeft een voorgenomen besluit genomen over het opnieuw in gebruik nemen van het asielzoekerscentrum (azc) in Bellingwolde per 1 oktober aanstaande.

Iin het ziekenhuis is 3 september de jongen overleden die een maand geleden in coma raakte na een bijna-verdrinking in Drachten.

Op 3 september is de nieuwe raamovereenkomst tussen Menzis en het COA voor curatieve zorg ondertekend.
Mooi compliment aan COA-medewerkers die zich bezig houden met de meldingsbereidheid bij discriminatie. Onze postercampagne trekt internationaal de aandacht. Het COA is uitgenodigd de campagne tijdens een seminar in Italië half oktober nader toe te lichten.
Twee EVF-subsidies (Europees Vluchtelingen Fonds) die het COA heeft aangevraagd zijn gehonoreerd, zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het COA laten weten.
Onze bewoners verblijven bij het COA in verschillende stadia van hun asielprocedure. Van de aankomst tot aan de uitplaatsing naar een gemeente voor vergunninghouders of de terugkeer naar het land van herkomst.
Het nieuwe nummer van ons relatieblad ‘COA in beeld’ is uit. In deze editie ondermeer aandacht voor de beschermde opvang, activering van bewoners, kostenbesparing en weerbaarheid van kinderen.
Op 17 juni is de nieuwe raamovereenkomst tussen het COA en Trigion ondertekend. Daarmee is onze samenwerking met beveiligingsorganisatie Trigion voor tenminste tweeënhalf jaar verlengd.