Wijksafari azc: theater met het azc als decor

In de azc’s Joseph Haydlaan en Einsteindreef in Utrecht is een bijzondere theatervoorstelling in wording: acht makers en acteurs verblijven op het azc en de wijk Overvecht en lopen mee met medewerkers en bewoners.

Op basis van hun ervaringen maken de acteurs van theatergroep Zina en Adelheid|Female Economy een mobiele theatervoorstelling. Met scooters en bussen gaan de toeschouwers straks naar acht plekken rondom azc Einsteindreef. Na afloop van de Wijksafari ontmoeten toeschouwers, acteurs en azc-bewoners elkaar in de recreatiezaal van azc Einsteindreef.

Azc-bewoners als acteur

Naast professionele acteurs spelen ook bewoners mee. Een van de makers is Hanneke Groenteman die onder haar hoede is genomen door Randa, bewoonster van azc Joseph Haydlaan. In totaal liepen vier van de acht acteurs mee op een azc, vier andere acteurs werden geadopteerd door bewoners van de wijk Overvecht in Utrecht.

Beproefd concept

De Wijksafari is een initiatief van Adelheid Roosen die de Wijksafari eerder speelde in de Bijlmer, de Utrechtse wijken Ondiep, Zuilen en Overvecht en Mexico-stad.  In het World Cities Culture Report (2014) werd de WijkSafari op voorspraak van de stad Amsterdam beschreven als één van de twintig meest geslaagde cultuurprojecten in wereldsteden.

Brengt mensen bij elkaar

Het COA is nauw betrokken bij de Wijksafari. Door mee te werken aan de Wijksafari wil het COA laten zien dat het azc onderdeel is van de wijk en van de samenleving en zich openstelt voor de omgeving. De Wijksafari geeft daarnaast bewoners de kans zich te ontwikkelen, ook in samenwerking met nieuwe partners.

De voorstellingen vinden plaats van 16 mei t/m 30 juni 2018.

Op de foto van links naar rechts Hanneke Groenteman, bewoonster Randa en COA-medewerkers Sonja Croese