‘Voor kinderen hebben we veel verbeterd’

Meer kleur, betere informatievoorziening, meer sport- en spelvoorzieningen en nog veel meer. ‘We hebben de afgelopen jaren veel extra gedaan om onze opvanglocaties leefbaarder te maken voor kinderen en jongeren’, zegt projectleider Willy Kok van het COA over het onlangs afgeronde project Verbeteren leef- en speelomgeving.

Het project is in 2016 gestart met een uitgebreid onderzoek onder bewoners, COA-medewerkers en externe experts op gebied van kinderen en jongeren. Hieruit kwamen diverse wensen en aanbevelingen om de leefbaarheid van de opvanglocaties verder te verbeteren, en om de voorlichting aan en activering van kinderen en jongeren een nieuwe impuls te geven.
 

Kindvriendelijker door kleurgebruik

“Een opvanglocatie moet kindvriendelijk en leefbaar zijn. Daarom hebben we binnen dit project het interieur en de inrichting van onze locaties tegen het licht gehouden”, zegt Kok. “Kleur draagt eraan bij dat ruimtes toegankelijker zijn voor kinderen en jongeren. Kleurexpert Fabienne Bruyninckx ontwikkelde voor het COA een kleurconcept, waarmee we 34 opvanglocaties met kleur hebben opgefleurd.” Kleurgebruik is nu standaard opgenomen in de eisen voor de (her)ontwikkeling van opvanglocaties.

Gedichten op muren

Stichting Plint maakte de bundel ‘Dichter - Nieuwe buren’ met een voorwoord van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Kok: “Deze gedichten sluiten aan bij de belevingswereld van vluchtelingen in Nederland. We hebben op 26 opvanglocaties een gedicht op een muur gezet. Heel leuk om zo onze bewoners in aanraking met taal en cultuur te laten komen.”

Gewoon lekker spelen

“Een kind op een azc wil ook gewoon lekker spelen,” aldus Kok. “Daarom ontvingen alle locaties een basispakket sport & spel. Recreatieruimtes – binnen en buiten – zijn waar nodig aangevuld met bijvoorbeeld speeltoestellen, pooltafels en opbergkasten voor materialen voor kinderenactiviteiten. Zo kunnen we onze jonge bewoners leuke activiteiten aanbieden samen met onze samenwerkingspartners.” Op asielzoekerscentra wordt samengewerkt met partners die naast het COA ook activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren. Denk aan VluchtelingenWerk, Stichting de Vrolijkheid en TeamUp (een samenwerkingsverband tussen War Child, Save the Children en UNICEF).  

Beter je weg vinden in een azc

“We vonden het belangrijk om de weg op opvanglocaties veiliger te maken en de wegbewijzering duidelijker. Locaties kregen waarschuwingsborden, plattegronden, kliklijsten en magneten met logo’s van samenwerkingspartners om activiteiten in een vitrinebord nog herkenbaarder te maken,” vertelt Kok. “Om kinderen en jongeren te wijzen op alle activiteiten hebben we het format voor weekplanningen vernieuwd. Met eenvoudige icoontjes maken we duidelijker welke activiteiten voor wie worden georganiseerd.”

Betere informatievoorziening

“Om kinderen en jongeren beter te informeren over het wonen op een azc is een stripboek gemaakt,” vervolgt Kok. In het stripboek komen vijftien belangrijke onderwerpen aan bod. Denk aan stress, school, vrije tijd, huisregels, liefde, zwemmen en waar kinderen en jongeren meer informatie kunnen vinden. “Om de gevaren van zwemmen onder de aandacht te brengen, hebben we vier aansprekende video’s laten maken.”

Borging van het project

Kok: “Hoewel ons project tijdelijk was, geldt dat niet voor de voornaamste aanbevelingen en resultaten van dit project. Die zijn namelijk inmiddels opgenomen in het reguliere COA-beleid voor kinderen. Dat we de opbrengsten van ons project goed hebben kunnen borgen is natuurlijk fantastisch nieuws. Vooral voor alle kinderen en jongeren in onze opvang.”

Meer informatie

Sinds 2009 ziet het COA kinderen als specifieke kwetsbare groep in de opvang die ook als zodanig extra aandacht verdient. De afgelopen tien jaar heeft het COA veel gedaan om de positie van kinderen en jongeren binnen de opvang te versterken met blijvende aandacht voor deze doelgroep. Het project Verbeteren leef- en speelomgeving is medegefinancierd door het Europese asiel, migratie en integratiefonds (AMIF). Met deze extra middelen kon het COA een extra impuls geven aan dit belangrijke werk voor onze jongste bewoners. Lees de laatste nieuwsbrief voor meer informatie en nog meer resultaten van het AMIF-project Verbeteren leef- en speelomgeving.