Vergoeding voor maatschappelijke begeleiding

Vergoeding voor maatschappelijke begeleiding

Het COA draagt sinds 1 januari 2013 zorg voor de verdeling en uitbetaling van de bijdragen die bestemd zijn voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielzoekers.

Inburgeringsplichtige asielzoekers- en nareizende gezinsleden die vanaf 1 januari 2013 een verblijfsvergunning krijgen komen in aanmerking voor deze nieuwe regeling.

Bevestiging aan gemeente

Zodra de asielgerechtigde voor wie de maatschappelijke begeleiding van toepassing is zich vestigt in een gemeente, krijgt deze gemeente van het COA een schriftelijke bevestiging.

Eenmalige vergoeding

In antwoord daarop kan de gemeente aangeven in aanmerking te willen komen voor de eenmalige vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding van duizend euro per belanghebbende. Deze vergoeding is in het ‘opstartjaar’ 2013 overigens tijdelijk tweeduizend euro, om de infrastructuur van de maatschappelijke begeleiding op te bouwen. Het budget is beschikbaar gesteld door het ministerie.

Veelgestelde vragen

Voor belanghebbenden is op de website van het COA en van het ministerie van SZW een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd.