Update: opvangcapaciteit blijft uitdaging

Vanwege de hoge instroom van vluchtelingen en nareizigers van vergunninghouders, alsook het hoge aantal vergunninghouders in de opvang, is de druk op de opvangcapaciteit hoog. Op onze website houden wij u in dit bericht, dat wij regelmatig zullen updaten, op de hoogte van alle recente ontwikkelingen.

Update 3 (25 augustus 2015)

De instroom
De hoge instroom blijft aanhouden. Cijfers over de bezetting in onze centrale opvang publiceren wij regelmatig op deze website. Enkele cijfers: De bezetting in de centrale opvang op 24 augustus is 30.177. Veruit de meeste mensen in onze opvang komen uit Syrië (40%). 13% komt uit Eritrea en 9% uit Ethiopië. Er verblijven 12.513 vergunninghouders in de centrale opvang. De gemiddelde weekinstroom is ongekend hoog, de laatste vier weken circa 1575 personen per week gemiddeld.

Registratie en Ter Apel
De sterk verhoogde instroom betekent een zware belasting voor het proces van registratie van de asielzoekers door de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Deze instroom en de beperkte voorspelbaarheid ervan heeft er de afgelopen weken een paar keer toe geleid dat asielzoekers opgevangen moesten worden, zonder dat ze nog geregistreerd waren. Dat is een zeer onwenselijke situatie. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) 17 augustus aan de Tweede Kamer. 'Daarom heeft de AVIM snel extra personeel vrijgemaakt voor de registratie en is er een aanvullende locatie in gebruik genomen waar deze registratie kan plaatsvinden. De verwachting is dat de huidige achterstand hierdoor wordt ingelopen en tegelijk de nieuwe instroom kan worden bijgehouden. Het COA heeft in Ter Apel een nieuw paviljoen in gebruik genomen waar asielzoekers, op dagen van zeer grote instroom, kunnen wachten totdat de AVIM deze asielzoekers heeft geregistreerd. Het paviljoen dient als uitbreiding van de bestaande wachtruimte. daarnaast worden de mogelijkheden verkend om een zogenoemde tweede aanmeldstraat in te richten om de locatie in Ter Apel te kunnen ontlasten voor de aanmeldprocedure.'

Zelfzorgarrangement
Het COA gaat de zelfzorgarrangement-regeling (zza) openstellen. Vergunninghouders kunnen - op vrijwillige basis - gebruik maken van deze regeling en zien daarmee af van opvang in COA-locaties. Zij ontvangen daarvoor een kleine financiële vergoeding om zelf te voorzien in hun onderdak. De vergunninghouder die gebruik maakt van de zza-regeling belemmert niet de huisvesting van een vergunninghouder in een 'reguliere' gemeentewoning. Indien vergunninghouders gebruik maken van de regeling, komen er plekken vrij die nu zo hard nodig zijn. Ook over deze regeling heeft de staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer geïnformeerd.

Update 2 (4 augustus 2015): Drukte bij COA houdt aan:

De instroom van asielzoekers en nareizigers blijft ongekend hoog en is hoger dan in 2014. Op dit moment stromen gemiddeld 1200 mensen per week in. In de eerste zeven maanden van dit jaar was de instroom in de opvang ruim 4000 hoger dan vorig jaar in dezelfde periode (2014: 17000; 2015: 21000). Met name het aantal nareizigers stijgt fors. Tot 1 augustus van dit jaar ving het COA bijna 7000 nareizigers op in de asielzoekerscentra. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Naar verwachting blijft de instroom voorlopig op dit hoge niveau. De vraag naar extra locaties en de inzet van noodmaatregelen blijft daarom actueel. Voorzitter van het bestuur COA, Gerard Bakker, gaf eerder dit jaar aan dat het COA dit jaar 10000 extra opvangplekken nodig heeft. “De huidige situatie laat zien dat wij dat aantal hard nodig hebben. Het COA is met veel partijen, waaronder gemeenten, in gesprek om ervoor te zorgen dat iedere asielzoeker een goede opvangplek krijgt.


Update 1 (21 juli 2015): Eerste vluchtelingen opgevangen in Zwolle en Goes:

De afgelopen dagen zijn de eerste vluchtelingen opgevangen in zowel de IJsselhallen in Zwolle als de Zeelandhallen in Goes. Eerder kreeg het COA toestemming van deze twee gemeenten om deze hallen in te richten als noodopvang voor nieuwe vluchtelingen. De ervaringen met de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in 2014 zijn goed en deze ervaringen worden gebruikte met deze nieuwe opvang in Zwolle en Goes.

 

Instroom 2014-2015 per maand


Bestaande locaties

Het COA kijkt daarnaast ook hoe op bestaande locaties capaciteit kan worden vrijgemaakt voor de nieuwe instroom. Naast het inrichten van recreatieruimtes als slaapgelegenheid wordt ook gekeken naar de bezetting van locaties voor een specifieke doelgroep.

Gezinslocaties

Een voorbeeld daarvan is de zogeheten gezinslocatie, waar uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen verblijven. Hiervan zijn er momenteel zeven in gebruik en deze zijn niet allemaal volledig bezet.

Door de functionaliteit van één of meerdere van deze gezinslocaties om te zetten naar asielzoekerscentrum wordt meer capaciteit gecreëerd voor de opvang van nieuwe vluchtelingengezinnen. De gezinslocatie in Almelo is daarvan een voorbeeld. De huidige bewoners worden overgeplaatst naar een andere gezinslocatie in Nederland om daar verder te werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Er is bewust gekozen voor een verhuizing in de vakantietijd vanwege de schoolgaande kinderen. 

Vergunninghouders

Opvangcapaciteit komt ook beschikbaar door de uitplaatsing van vergunninghouders naar een Nederlandse gemeente. Momenteel bestaat deze groep uit ruim 12.000 bewoners. In samenwerking met gemeenten wordt er hard gewerkt om deze mensen snel te voorzien van een woning. 

Gemeenten

Het COA is sinds vorig jaar april met meer dan zeventig gemeenten in gesprek om te kijken waar nieuwe opvanglocaties zijn te realiseren. Verwervingstrajecten moeten zorgvuldig worden doorlopen en kosten daarom veel tijd. Er is zicht op nieuwe locaties in het najaar en in 2016. Tot die tijd is het noodzakelijk om deze tijdelijke maatregelen te treffen en te zoeken naar nieuwe, snel inzetbare mogelijkheden voor asielopvang.