Uitspraak Raad van State azc Apeldoorn

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 29 april een einduitspraak gedaan in de bestemmingsplanwijziging De Wellen Zuid in Apeldoorn voor de realisatie van een azc.

De aanpassing in het gewijzigde bestemmingsplan naar maximaal  600 asielzoekers is akkoord en de beroepen tegen het gewijzigde bestemmingsplan zijn ongegrond. Dat betekent dat het bestemmingsplan is vastgesteld en kan worden doorgegaan met de ontwikkeling van het azc.

Het college van de gemeente Apeldoorn besloot in het najaar van 2015 dat het COA op het GGNet-terrein een azc mag inrichten. Gestart wordt met 400, uitbreiding tot maximaal 600 asielzoekers is mogelijk op basis van monitoring

Lees meer over: