Uitspraak hoger beroep Nurten Albayrak

Het gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft de non-actiefstelling van Nurten Albayrak opgeheven, zo sprak de rechter vandaag uit. Niet eerder dan 1 maart 2012 mag Albayrak weer als algemeen directeur bij het COA aan de slag.

Het COA heeft kennisgenomen van het vonnis en gaat deze uitspraak en consequenties bekijken, mede in relatie tot het externe onderzoek.