Turkse delegatie bezoekt COA en ketenpartners

Een delegatie van de Directoriaat Generaal Migratie Management van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken bezocht eerder deze maand de Kleine Keten (het COA, de IND en de DT&V).

De delegatie was in Nederland op uitnodiging van het Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Ook enkele medewerkers van de Turkse IOM waren bij het werkbezoek aanwezig. Onder de aanwezigen tevens voorzitter van het bestuur Gerard Bakker van het COA en Renger Visser, directeur directie Assiel en Bescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vroege integratie en participatie

De aandacht van de delegatie ging vooral uit naar het Nederlandse asielsysteem en de vroege integratie en participatie nog tijdens het verblijf in de opvang. In de Rijnstraat sprak de delegatie met verschillende medewerkers van de Kleine Keten.

Uitdagingen

Beide landen staan voor grote uitdagingen. Turkije vangt momenteel 3,4 miljoen vluchtelingen op en de integratie van deze vluchtelingen is voor Turkije een prioriteit.

Screening en matching vanaf dag 1

In het gesprek kwam onder andere de ‘screening en matching vanaf dag 1’ aan de orde. Het COA vertelde ondermeer over het programma Voorbereiden op inburgering en de warme overdracht door het COA van een bewoner naar een gemeente. Ook het belang van goede samenwerking met ketenpartners en gemeenten werd door het COA geschetst.

Dialoog

Alle betrokken organisaties spraken na afloop met de Turkse bezoekers de intentie uit om de dialoog open te houden en te bekijken hoe we in de toekomst verder met elkaar kunnen samenwerken.