Training basisvaardigheden keuken voor asielzoekers door Sodexo

Op het azc in Overloon, gemeente Boxmeer, is in samenwerking met Sodexo een training van start gegaan die asielzoekers in korte tijd de basisbeginselen van hygiëne en professioneel koken bijbrengt.

De training geeft een bijdrage aan de doelstelling van het COA met betrekking tot mensen actief voorbereiden op de toekomst door middel van vroege integratie en participatie of door begeleiding bij een terugkeer naar het land van herkomst. Voor Sodexo past dit project in haar wereldwijde missie om bij te dragen aan het welzijn en de ‘Quality of Life’ van mensen.

Voorbereiden op de toekomst

Het COA verzorgt naast de opvang ook de begeleiding van mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland. Zo biedt het COA mensen die zich in de zogenaamde terugkeerfase bevinden, een toekomsttraining aan. Deze training is gericht op zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst. Voor asielzoekers die tijdelijk in Nederland mogen blijven werkt het COA met partners aan vroege integratie en participatie. In 2016 is bijvoorbeeld gestart met vroege screening en matching van vergunninghouders op arbeid en opleiding. Sinds 1 juli 2017 is die screening en matching op alle COA-locaties ingevoerd. Ook is kortgeleden aan de 1.500ste vergunninghouder een sollicitatietraining gegeven.

Professioneel leren koken op azc Overloon

Op azc Overloon is een nu een nieuw project van start gegaan. Een professionele maar laagdrempelige en kortdurende keukentraining. De training is ontwikkeld en wordt onderwezen door onze facility partner Sodexo. De training basisvaardigheden keuken bestaat uit vier dagdelen. De training is in het Nederlands en wordt ondersteund door pictogrammen en filmpjes. De deelnemers leren over hygiënevoorschriften, veilig werken in de keuken, snijden, blancheren, salade maken, garneren en presenteren.

Gemotiveerde deelnemers

De deelnemers hebben de eerste training als erg leuk ervaren. “De groep is zo enthousiast en gemotiveerd dat er al eerder dan verwacht aan het daadwerkelijke koken is toegekomen,” aldus de cursusleider van Sodexo, Edwin den Ridder. “Ik ben trots dat we met deze training een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de deelnemers. Het certificaat geeft hen een goede basis om verder aan de slag te gaan, al dan niet in de horeca.” Naast de voordelen die deze cursus de deelnemers geeft in hun verdere leven, het heeft ook zo zijn nut in de dagelijkse praktijk in een centrale opvang van het COA, zo laat de locatiemanager van het COA met een glimlach weten. “Als je met meerdere mensen een keuken moet delen is het goed om bepaalde veiligheidshandelingen en hygiëne voorschriften te kennen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Sodexo wordt dit project breed gedragen en zijn veel medewerkers, van hoog tot laag, enthousiast geworden. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Sodexo een betere wereld voor iedereen, en dat zie je terugkomen in dit project. Met de training basisvaardigheden keuken worden mensen in de opvang verder gebracht in hun ontwikkeling en krijgt hun dagelijkse leven meer kwaliteit”, aldus Jef van de Wetering, Segment Directeur Government bij Sodexo. “De werelden van het COA en Sodexo sluiten mooi bij elkaar aan als je kijkt naar onze rol in de samenleving en daar is dit project een mooie uitkomst van.”

Onderdeel van ‘Veranderend speelveld’ COA

Dit project is onderdeel van het interne bewustwordingsprogramma met betrekking tot het veranderde speelveld waarin het COA werkt; het programma VerS. Helga Stieber, manager van het programma daarover: “Met het programma VerS werken we aan een verbeterde versie van onszelf, aan COA in 2020. We doen al veel zaken goed, maar willen verder doorontwikkelen en beheerst en planmatig kunnen inspelen op de veranderende wereld om ons heen. Het werk mogelijk maken, optimaliseren en verbeteren, zogezegd. Met een bottom-up benadering! Dit project laat ook weer duidelijk die noodzakelijke verbinding met het werkveld zien. Een project wat is geboren op locatie nodigt het centraal bureau uit tot verdere verdieping en verbinding. In de tussentijd is het vooral goed om te kijken en te leren van een experiment als dit.”

Interesse?

Als u interesse hebt in dit betreffende project dan kunt u een mail sturen aan: opleidingen.coa.nl@sodexo.com

Lees meer over:
Locatie: