Tijdelijke extra opvang in voormalig pand UWV Apeldoorn

Het COA heeft de gemeente Apeldoorn toestemming gevraagd voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in het voormalige UWV pand aan de Christiaan Geurtsweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd mee te willen werken. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot circa anderhalf jaar.

Het precieze moment van aankomst van de eerste asielzoekers (maximaal 400 mensen) is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk over ongeveer anderhalve maand zijn. 

Voorzieningen

Het COA heeft zijn oog op dit pand laten vallen, omdat het in 2016 door het COA ook al eens werd gehuurd en destijds is verbouwd voor noodopvang. Het pand is toen op het laatste moment toch niet in gebruik genomen, onder invloed van internationale ontwikkelingen in het vluchtelingenbeleid. Alle voorzieningen zijn deels nog aanwezig, deels gemakkelijk weer in orde te brengen. De omwonenden van het pand zijn inmiddels geïnformeerd.

De extra opvang komt niet op GGNet terrein

Gezien de staat van de panden op het GGNet terrein aan de Deventerstraat en met het oog op het langdurige en nauwgezette traject dat met de buurtbewoners is gevoerd, is GGNet niet geschikt als acute tijdelijke opvang. Deze locatie, bedoeld als structureel azc, zal niet eerder klaar zijn om asielzoekers te verwelkomen dan in het eerste kwartaal van 2020. Dat in tegenstelling tot het pand aan de Christiaan Geurtsweg. De tijdelijke locatie zal naar verwachting sluiten op het moment dat het azc aan de Deventerstraat open gaat.