Ter Apel: Klachten serieus nemen, goede communicatie en aandacht

Tijdens een medewerkersbijeenkomst in het unitkantoor in Ter Apel is donderdag 30 januari het project Naar een gezonder werkklimaat Ter Apel afgerond.

Henk Wolthof, opdrachtnemer van het project, opende de bijeenkomst, waar naast de inhoudelijk betrokkenen een twaalftal medewerkers aanwezig was. Projectleider Anne Marie Hutten presenteerde vervolgens de belangrijkste acties en aanbevelingen, zoals deze in het eindrapport van het project zijn te vinden.

Aanbevelingen

De aanbevelingen behelsden in grote lijnen drie zaken: de gebouwen, de communicatie en de psychosociale omstandigheden.

Gebouwen

Wat de gebouwen betreft zijn alle door de onderzoekscommissie aanbevolen praktische verbeteringen doorgevoerd, zoals het chemisch reinigen van de klimaatbeheersinstallatie, het vervangen van vloerbedekking en het aanpassen van verlichting. Vanuit het project kwam de aanbeveling om in het vervolg bij projecten als het masterplan in Ter Apel een opleverrapport te laten opstellen door een onafhankelijke installatiedeskundige.

Communicatie

In het kader van het verbeteren van de communicatie is kort na het verschijnen van het rapport van de onderzoekscommissie met elk team in Ter Apel het gesprek aangegaan: wat vond men zelf dat er nodig was? Daarnaast is ervoor gezorgd dat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Psychosociale omstandigheden

Naar aanleiding van de gesprekken met de teams is er naar behoefte een traject per team opgestart. Ook de enquete naar de psychosociale arbeidsbelasting, die in Ter Apel in de zomer van 2018 al is uitgevoerd, gaf inzicht in wat er nodig was om het werkklimaat te verbeteren. De complexiteit van de locatie vraagt extra aandacht voor samenwerken en afstemming van de verschillende processen. Punt daarbij is om steeds te blijven bepalen of het aantal medewerkers toereikend is.

Experts

Een belangrijke aanbeveling was het inroepen van hulp van experts op het gebied van het Sick Building Syndrome: professor D. Heederik van IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) en longarts J. Rooijackers van NKAL (Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen). De heer Rooijackers gaf tijdens de bijeenkomst nadere uitleg over hun aandeel. Uit hun onderzoek naar het binnenklimaat volgde de conclusie, dat de luchtkwaliteit op orde is, en dat er geen aanwijzing is voor de oorzaak van (huid ige) gezondheidsklachten.

Sick Building Syndrome

Uit het contact van de heer Rooijackers met een zevental medewerkers, dat zich met klachten had gemeld, is te concluderen dat er geen diagnose te stellen is, maar dat er wel een aanknopingspunt is voor het Sick Building Syndrome. De klachten die men ondervindt zijn hinderlijk, maar er is geen gezondheidsschade door te verwachten in de toekomst.

Aandacht

De bijeenkomst werd afgesloten door interimdirecteur Reinier Nieuwlaat, die namens het bestuur aanwezig was. De lessen die uit dit project zijn te trekken volgens hem, zijn veel sneller reageren op signalen, bijvoorbeeld door eerder externe expertise in te huren. Klachten serieus nemen, goede communicatie en aandacht, dat is de lering die we uit dit project kunnen trekken. Dat loopt door, ook na afronding van dit project.