Samenwerkingsovereenkomst COA en Federatie Opvang

Het COA heeft met de Federatie Opvang woensdag 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking bundelen beide organisaties de krachten om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door waarnemend voorzitter van het bestuur Janet Helder en Jan Laurier, voorzitter van het bestuur van de Federatie Opvang. De komende tijd zal de samenwerking verder vorm worden gegeven en worden uitgebreid.

Over de Federatie Opvang

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de instellingen voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd- en begeleid wonen. Ongeveer zestig instellingen zijn aangesloten bij de federatie. Het is een sector waarin ruim 12.000 mensen werkzaam zijn met een omzet van 770 miljoen euro (2014).

Hoofddoel

Het hoofddoel van de samenwerking is om de maatschappelijke vraagstukken waar de organisaties voor staan nog beter aan te kunnen gaan. Door de krachten te bundelen kunnen de organisaties de doelgroep effectiever hoogwaardig begeleiden en ondersteunen bij het oplossen van problemen.

Eerste gesprekken & samenwerking

Bij de eerste gesprekken tussen het COA en de Federatie Opvang werd al snel duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende organisaties en veel mogelijkheden om elkaar te versterken.

Samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld, aanpak van mensenhandel, aanpak van dakloosheid en verbetering van de situatie van kinderen in de opvang. Samenwerking in verschillende vormen zoals uitwisseling van expertise, uitwisseling van personeel maar ook gezamenlijk gebruik van gebouwen behoort tot de mogelijkheden.

Met de landelijke samenwerking willen het COA en de Federatie Opvang de lokale samenwerking tussen asielzoekerscentra en opvanginstellingen die lid zijn van de Federatie Opvang ondersteunen.