Relocatie afgerond

​In september 2015 heeft de Raad van de Europese Unie besloten om Griekenland en Italië te ontlasten door mensen te herplaatsen naar andere lidstaten in de Europese Unie gedurende een periode van twee jaar. In april dit jaar zijn de laatste personen via relocatie naar Nederland overgebracht.

Op Europees niveau zijn in totaal 21.997 mensen vanuit Griekenland herplaatst. Vanuit Italië gaat het om 12.717 mensen. Daarvan zijn 2.782 mensen herplaatst naar Nederland. Uit Griekenland kwamen 1.757 mensen en 1.025 uit Italië. Dat is 8% van het totaal aantal naar Europese lidstaten herplaatste personen.

Doelgroep

Voor relocatie kwamen slechts die nationaliteiten in aanmerking die gemiddeld binnen de EU een inwilligingspercentage van 75% hebben. Elke maand heeft Nederland om de overkomst van 50 personen uit Italië en 100 personen uit Griekenland verzocht. De Nederlandse overheid heeft gevraagd om specifiek aandacht te hebben voor herplaatsing van  alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). In de praktijk zijn 964 minderjarigen naar Nederland gekomen, waarvan 800 in gezinsverband en 164 alleen.

Rol IND en COA-collega's vóór vertrek naar Nederland

Vanuit Nederland zijn maandelijks missies ondernomen waarbij de IND besloot of kandidaten als asielzoeker of vluchteling naar Nederland komen. Medewerkers van het COA gaven kortdurende trainingen waarmee de herplaatsers voorbereid werden op de asielprocedure, de COAopvang en de Nederlandse normen en waarden. Bijzonderheden over de herplaatsers werden voor vertrek in IBIS gezet. Over de amv deden COA collega's een overdracht naar Nidos en collega's in de poa Ter Apel.

Overkomst lager dan uitvraag

Het daadwerkelijke aantal overkomsten viel meestal iets lager uit dan de uitvraag. Dit omdat enkele voorgedragen zaken werden afgewezen op grond van openbare orde, dat kandidaten zich gedurende de procedure onttrokken of dat Italië of Griekenland onvoldoende dossiers konden voordragen.

Na aankomst in Nederland

De relocanten zijn na aankomst in Nederland door het COA opgevangen. In col/pol Ter Apel en Budel doorliepen zij aankomstprocedures. Het voorwerk van de IND zorgde er voor dat de relocanten waar mogelijk snel een verblijfsvergunning kon worden toegekend. Daarna stroomden zij door naar azc's en sloten daar achteraan aan bij de statushouders, in afwachting van woonruimte.

EASO

Medewerkers van het COA en de IND waren actief bij het ondersteunen van Italië en Griekenland tijdens het relocatieproces als expert voor EASO in Griekenland en Italië.

Toekomst hervestiging

Op basis van het regeerakkoord en Europese samenwerking in het kader van EU-Turkije verklaring en eventuele deals met Afrikaanse landen is besloten om 3.000 mensen te hervestigen tot 1 november 2019. Het betreft mensen vanuit nationale hervestiging (vanuit Libanon, Jordanië en Oost Afrika) en in het kader van de EU-Turkijedeal.