Rapportage Vreemdelingenketen

De rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2012 is door minister Leers aan de Tweede Kamer aangeboden.

In zijn begeleidende brief aan de Kamer schrijft de minister onder andere dat, hoewel op Europees niveau sprake is van een stijging, de asielinstroom op nationaal niveau nog altijd dalende is. Met name van belang is de dalende trend in het aantal eerste asielaanvragen.

Stroomlijnen toelatingsprocedures

Tegenover de dalende trend van de eerste asielaanvragen staat de stijgende trend die zichtbaar is bij de tweede en volgende asielaanvragen. Deze stijging onderstreept de noodzaak om voortvarend door te gaan met de reeds ingezette aanpak ten aanzien van het stroomlijnen van toelatingsprocedures, aldus de minister in zijn brief.

Meer informatie

Op de website www.rijksoverheid.nl treft u de rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2012 aan.

Ook de begeleidende brief van de minister aan de Tweede Kamer treft u op deze website aan.

Lees meer over: