Proef met waardering onderwijsniveau asielzoekers

Er komt een proef om toegelaten asielzoekers die geen schooldiploma's uit hun eigen land kunnen tonen, toch een verklaring over hun onderwijsniveau te geven. Zo kunnen zij gemakkelijker een baan vinden of een vervolgstudie doen en een nieuw leven in Nederland opbouwen.

Partners

Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) laat de proef doen door Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook het COA, de stichting voor vluchtelingstudenten UAF en Vluchtelingenwerk Nederland doen mee, net als het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

Schooldiploma’s

Asielzoekers nemen meestal niet hun schooldiploma's mee op hun vlucht uit hun land. In Nederland levert dat problemen op bij sollicitaties of bij het starten van een Nederlandse opleiding. In de proef ontwikkelen de Nuffic en SBB een manier om toch een verklaring over het onderwijsniveau af te geven. De proef moet ook duidelijk maken of zo'n verklaring de vluchtelingen helpt bij het vinden van werk of een opleiding.

Ervaring

Nuffic en SBB hebben al jarenlange ervaring met het vergelijken van buitenlandse opleidingen met het Nederlandse onderwijssysteem. Zij geven al adviezen aan toegelaten asielzoekers die wel hun buitenlandse diploma's kunnen tonen.

Proef

De proef begint 1 februari en loopt tot eind dit jaar. Minister Leers stelt er 85.000 euro voor beschikbaar.

Bron: ministerie van BZK