Nieuwe bestuursvoorzitter COA begonnen

De nieuwe bestuursvoorzitter van het COA, Jan-Kees Goet, is maandag 15 oktober begonnen.

Over zijn nieuwe functie zegt hij: “In de komende jaren zal veel nadruk komen te liggen op het optimaliseren van de samenwerking in de vreemdelingenketen. Het COA zal meer dan voorheen verbinding moeten maken. Intern tussen management, medezeggenschap en medewerkers, extern met partners binnen en buiten de rijksoverheid, om samen te werken aan optimalisatie van de taakuitvoering. Ik lever hier graag en met overtuiging een bijdrage aan.”

Goet werkte vanaf 1988 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 2008 was hij plaatsvervangend hoofd AIVD. Hij volgt bij het COA Harry Paul op, die donderdag 11 oktober afscheid nam.

Lees meer over: