Mogelijk weer opvang in Azelo

Het COA heeft in een brief aan het college van de gemeente Borne laten weten het azc Azelo aan de Bornerbroeksestraat opnieuw te willen gebruiken voor opvang. De locatie was van 1993 tot 1 maart 2012 ook als azc in gebruik.

Om de opvanglocatie weer geschikt te maken voor bewoning van asielzoekers wordt het hoofdgebouw gerenoveerd. Dit zal naar verwachting vier tot zes maanden duren. Gedurende deze periode worden er tijdelijke units plaatsen op het sportterrein of de binnenplaats.

Vijf jaar

Het COA heeft de gemeente verzocht medewerking te verlenen voor de opvang van 375 bewoners voor een periode van vijf jaar.

Lees meer over: