Milo Schoenmaker nieuwe bestuursvoorzitter van het COA

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.

Schoenmaker leerde het COA kennen in 2015, toen ook Gouda in beeld was voor het vestigen van een azc. “Het is een grote organisatie, die tegelijkertijd erg flexibel moet zijn en een belangrijke taak verricht: het zo goed mogelijk opvangen van mensen die asiel aanvragen. Het onderhouden van contacten met gemeenten en het samenwerken met andere partners op rijksniveau spreken mij erg aan.”

Uitdagende nieuwe ervaringen

“Soms komen zaken onverwacht in een stroomversnelling”, aldus Schoenmaker. “Ik ben sinds 2012 met veel plezier burgemeester in Gouda en in januari van dit jaar ben ik voorgedragen voor herbenoeming. Mijn idee was om mij in de loop der tijd te oriënteren op een andere baan. Een baan die wat mij betreft ook buiten het openbaar bestuur zou kunnen liggen, maar er wel raakvlakken mee zou moeten hebben. Die gelegenheid deed zich, veel sneller dan verwacht, voor toen halverwege dit jaar de vacature van bestuursvoorzitter bij het COA verscheen. Een functie waar ik mijn ervaring als burgemeester in kan zetten, die aansluit op mijn profiel en tegelijk zeer interessante en uitdagende nieuwe ervaringen mogelijk gaat maken. Dus ik heb mijn belangstelling laten blijken, na een aantal goede gesprekken ben ik benoemd en start op 15 januari 2019.”

Interessant perspectief

Waarnemend voorzitter van het bestuur Janet Helder van het COA: “Met Milo Schoenmaker krijgen we een voorzitter die ruime ervaring heeft als bestuurder van gemeentes. Een heel interessant perspectief. Ook zijn achtergrond als politicoloog zal zeker helpen in het werkveld waar wij als bestuurders dagelijks mee van doen hebben.”

Bestuurder met lef

“Ik verheug me op de samenwerking met Schoenmaker”, zegt lid van het COA-bestuur Peter Siebers. “We kennen elkaar uit de periode toen het COA heeft verkend of een azc in Gouda haalbaar was. Ik heb hem leren kennen als iemand die goed kan luisteren én kan overtuigen, een bestuurder met lef.”
Helder: Er staan ons uitdagende klussen te wachten, zoals de capaciteitsgroei, de overlastgevende asielzoekers en onze ontwikkeling als organisatie. Ook daarom is het goed dat het bestuur weer voltallig is. Ik zie erg uit naar onze samenwerking!”

Loopbaan

Milo Schoenmaker (1967) is sinds 13 december 2012 burgemeester van Gouda. In januari 2018 werd hij door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming. Eerder was hij burgemeester in Bussum (2003 - 2012). Van 1998 tot en met 2003 was hij wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij in 1994 zijn politieke carrière als gemeenteraadslid startte.