Meldingsbereidheid verhogen

Ruim twintig COA-medewerkers van azc’s uit het hele land spraken gisteren in Utrecht met elkaar over de meldingsbereidheid van bewoners bij (discriminatie)incidenten. Het leverde nuttige input op.

In februari 2011 zijn er Kamervragen gesteld over de positie van christenen en LGBT’s (Lesbians, Gay's, Bisexuals and Transgender) binnen de opvang van het COA. Via belangenorganisaties waren er signalen binnengekomen dat er sprake zou zijn van discriminatie van deze groepen bewoners door medebewoners.

Onderzoek

Uit een extern onderzoek door Deloitte naar de meldingsbereidheid van bewoners is vervolgens gebleken dat een aantal (ex)bewoners dit ook bevestigt. Uit het rapport komt ook naar voren dat slachtoffers weinig gebruik maken van de meldingsmogelijkheden binnen het COA.

Aanbevelingen

Om hierover met elkaar in gesprek te zijn, werd gisteren in Utrecht een themabijeenkomst voor COA-medewerkers gehouden over dit onderwerp. De (op hoofdlijnen zeven) aanbevelingen uit het onderzoek zijn besproken. ‘Informatieverstrekking en taalissues’, ‘serieus nemen van de problematiek door personeel’, ‘zichtbaar maken van aanpak en oplossing’ en ‘aanspreken op niet integer gedrag’ zijn (willekeurig) vier van deze aanbevelingen.

Input

Met de input die gisteren is geleverd gaat de werkgroep die zich met dit thema binnen het COA bezighoudt de directieraad adviseren over de wijze waarop de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport kunnen worden geïmplementeerd. Na 1 maart 2012 zullen de betrokken COA-medewerkers weer bij elkaar komen om dit plan van aanpak te bespreken. Het doel is helder: de meldingsbereidheid van bewoners moet verhoogd worden.