Meer focus op sociale veiligheid asielopvang

Het onderzoeksrapport 'Sociale veiligheid van asielzoekers in opvangcentra' van de Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid is vrijdag 19 oktober door staatssecretaris Harbers  aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Inspectie concludeert dat het COA veel beleid heeft ten behoeve van de sociale veiligheid van bewoners (in een kwetsbare positie) in de opvang. De integraliteit en uniforme uitvoering van het beleid is echter een aandachtspunt.

Daarnaast bestaan er tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA weinig concrete afspraken over prestatie-indicatoren en monitoring. Hierdoor is er onvoldoende zicht op de sociale veiligheid van bewoners en dat maakt het eventueel (bij)sturen ingewikkeld.

Inzet

Veel professionals zetten zich dagelijks in voor veilige opvang en goede begeleiding. De bewoner staat voor COA medewerkers centraal in hun werk. Het rapport van de Inspectie geeft een aantal verbeterpunten om de sociale veiligheid van bewoners en het zicht hierop te verbeteren en een kwaliteitsslag te maken. Het implementeren en borgen van deze aanbevelingen staat centraal in het project Sociale veiligheid in de asielopvang dat op 1 oktober van start ging.

Herkomst data

Het rapport van de Inspectie is gebaseerd op de bevindingen in twaalf azc’s in de periode 2015-2017. Een roerige tijd waarin de hectiek van hoge insroom werd opgevolgd door een forse krimp operatie. De Inspectie heeft voor dit onderzoek 95 interviews afgenomen bij medewerkers van het COA, JenV en ketenpartners. Ook is er gesproken met 22 bewoners van deze twaalf azc’s. Daarnaast heeft de Inspectie van zowel JenV als het COA ongeveer 150 documenten ontvangen die op één of andere wijze betrekking hebben op- of samenhangen met de sociale veiligheid van asielzoekers. Tot slot heeft de Inspectie de dossiers van 180 bewoners bestudeerd evenals de incidentenregistratie van de twaalf azc’s.
 


 

 

 

Lees meer over: