Meer en eerder informatie delen vergunninghouders

Via het systeem (TVS) waarmee het COA informatie deelt met de Nederlandse gemeenten worden sinds zaterdag 18 maart meer gegevens van vergunninghouders gedeeld en op een eerder moment dan voorheen.  Dit gebeurt ter ondersteuning van de ‘warme overdracht’ tussen locaties en gemeenten.

Een snellere weg richting een succesvolle integratie en participatie zit in het goed overdragen van de bewoner vanuit de opvang van het COA naar de gemeente.

Via een warme overdracht (die al start tijdens het verblijf in de opvang en doorloopt tot de definitieve huisvesting in de gemeente), krijgt de gemeente inzicht in de informatie die het COA heeft opgehaald. Dit betreft informatie over werkervaring en gevolgde opleidingen, maar bijvoorbeeld ook over inburgeringsgegevens, taalvaardigheid, competenties en ambities van de bewoner. Deze informatie wordt gedeeld via het klantprofiel in TVS.

Lees meer over: