Meedoen in de Rotterdamse samenleving

Met een vernieuwende integrale aanpak willen Stichting De Verre Bergen, het COA en de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zich snel thuis voelen in Rotterdam. Dinsdag 20 december bekrachtigden de partijen hun samenwerking om deze nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in de Rotterdamse samenleving.

Voor deze vernieuwende aanpak heeft Stichting De Verre Bergen 200 woningen verspreid in Rotterdam gekocht die de gezinnen huren. De gezinnen volgen een versnelde taalcursus en krijgen  persoonlijke begeleiding voor het vergroten van het sociale netwerk en het vinden van werk. Het integrale programma wordt uitgevoerd door Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en gefinancierd door de private Stichting De Verre Bergen. Inmiddels nemen 50 Syrische gezinnen deel aan het programma. 

Onderzoek

Of het programma daadwerkelijk ervoor zorgt dat nieuwkomers zich sneller thuis voelen in Rotterdam, wordt onderzocht door de Erasmus Universiteit, onder leiding van professor Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar Migratie en Integratie. Stichting De Verre Bergen deelt de onderzoeksresultaten met de gemeente Rotterdam en het COA. De partijen verwachten dat het onderzoek naar het Programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam kennis en ervaringen oplevert over versnelde integratie en zelfredzaamheid van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Als de resultaten positief zijn, kunnen de gemeente en het COA hierop voortbouwen bij de ontwikkeling van beleid en aanpak op het gebied van integratie.

Intentieverklaring

Het COA ondersteunt het initiatief van harte, omdat het bijdraagt aan de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het COA werkt constructief met de gemeente Rotterdam samen, en steunt de intenties van het project van De Verre Bergen en heeft daarom de intentieverklaring ondertekend.

Huisvesting

Het COA koppelt Syrische gezinnen aan de gemeente Rotterdam en de gemeente zorgt ervoor dat de Syrische gezinnen kunnen worden gehuisvest in de 200 woningen die De Verre Bergen voor het Programma Nieuw Thuis Rotterdam heeft gekocht. De partijen stemmen intensief met elkaar af hoe de huisvesting en het integratieproces verloopt. Zodra er resultaten van het onderzoek van de Erasmus Universiteit bekend zijn, zal De Verre Bergen die delen met de gemeente en COA.

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het COA is verantwoordelijk voor koppeling van vergunninghouders aan gemeenten en gaat niet over integratie en huisvesting binnen een gemeente.

Op de foto lid van het bestuur van het COA Janet Helder (voorgrond) met (links) Ronald Schneider (wethouder Rotterdam, integratie en stedelijke ontwikkeling), Roelof Prins (directeur Stichting Verre Bergen) en Sayida Goedhoop (programmadirecteur SNTR van Stichting Verre Bergen).

Lees meer over:
Locatie: