Marien de Langen nieuw lid adviesraad COA

Met de benoeming van ingenieur Marien de Langen tot lid, is de adviesraad van het COA weer compleet. Hij heeft in de raad huisvesting en vastgoed als aandachtsgebied en volgt Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen op, die eerder dezelfde portefeuille had.

Marien de Langen is sinds 2011 bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en heeft een uitgebreide ervaring in het werkveld van huisvesting en vastgoed. Onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van woningstichting Mitros te Utrecht en daarvoor als directeur bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam.

De Langen heeft enkele maatschappelijke nevenfuncties. Hij is onder meer lid van het dagelijks bestuur van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, voorzitter van de Vernieuwde Stad (tot juni 2018), een platform van 25 grote en grootstedelijke woningcorporaties en bestuurslid van de Stichting Behuizing van de Anne Frank Stichting. De Langen woont in Amsterdam.

Waarnemend voorzitter van het bestuur Janet Helder van het COA is verheugd over de benoeming. “Met Marien de Langen hebben we er een uitstekend nieuw lid bij in de adviesraad. Zijn ervaringen op het gebied van vastgoed en huisvesting zullen ongetwijfeld bijdragen aan de stevige, brede denkkracht van de raad.”

Over de adviesraad

De adviesraad is in de zomer van 2016 in het leven geroepen nadat in 2015 afscheid was genomen van de raad van toezicht. Taak van de adviesraad is de genoemde externe denkkracht van het bestuur te versterken en het COA nog meer bewust te maken van de diverse aandachtsgebieden die het asieldossier raken. De adviesraad is door het bestuur benoemd, de leden worden conform geldende regels binnen de overheid beloond.