Kom naar het COA Integratie Congres op 4 november

Het eerste COA Integratie Congres vindt plaats op maandag 4 november in Driebergen. We hebben een mooi programma samengesteld met diverse sessies en sprekers zoals minister Wouter Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hoogleraar diversiteit Halleh Ghorahi en Fokke & Sukke. Klik hier om je aan te melden.

Good practices

Op het COA Integratie Congres krijgt je een goed beeld van wat statushouders bij het COA al doen op het gebied van integratie en participatie aan de hand van good practices, veelal in samenwerking met externe partners van het COA. Tijdens deze dag gaan we samen met externe partners onderzoeken hoe we onze samenwerking verder kunnen verbeteren. Dat doen we in diverse parallelsessies en plenair.

Samenwerking verder verbeteren

Het is van belang dat (toekomstige) statushouders zo vroeg mogelijk beginnen met inburgering, al voor het moment van koppeling met gemeenten. Iedereen is erbij gebaat dat we een doorgaande leerlijn creëren van de voor-inburgering in het azc tot en met de inburgering in de gemeente. Goede informatieoverdracht en een prettige samenwerking met gemeenten zijn hierbij essentieel, onder meer bij de implementatie van de pilots. De Veranderopgave Inburgering is in die zin vooral een opgave om steeds beter samen te werken, zodat statushouders een vliegende start kunnen maken.

Voor wie: Beleidsmedewerkers van Divosa, gemeenten, VNG, SZW, JenV, NOV en NGO’s en medewerkers van het COA.
Waar: Congrescentrum Antropia in Driebergen (naast station Driebergen-Zeist).
Wanneer: Maandag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Vragen? Stuur een e-mail naar Flora Brils via integratie@coa.nl.
Aanmelden: Klik hier om je aan te melden.
 


Lessen 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' in het azc