Klantprofielen: prachtige resultaten

Het klantprofiel is een instrument van het COA dat de ‘Vroege integratie en participatie’ van de vergunninghouder bevordert. Inmiddels zijn al 7.800 klantprofielen aan gemeenten verzonden!

Vroege integratie en participatie omvat alle activiteiten en werkzaamheden van het COA om beter en in een vroeger stadium aan te sluiten bij de kansen en talenten van vluchtelingen, waardoor zij zo snel mogelijk kunnen participeren en integreren in Nederland. Het COA werkt daarbij nauw samen met gemeenten en andere partners in de samenleving om het integratie- en participatieaanbod aan bewoners te blijven ontwikkelen.

In het voorjaar van 2017 gestart

Sinds de eerste klantprofielen in het voorjaar van 2017 verstuurd werden, zijn tot op heden al meer dan 7800 (unieke) klantprofielen naar gemeenten verzonden. Voor een proces dat nog maar zo kort bestaat, is dat een prachtig resultaat. De resultaten worden gerealiseerd door de inzet van de casemanagers op locatie in samenwerking met de andere collega’s van de locatie. Ook de casemanagers met aandachtsgebied participatie dragen hieraan bij door locaties te ondersteunen bij de werkzaamheden gericht op vroege integratie en participatie.  

Inventarisatie regio Haaglanden

Ondanks de goede cijfers, krijgen we nog regelmatig het signaal van gemeenten dat er geen klantprofiel beschikbaar is voor de aan hen gekoppelde vergunninghouders. Dit was aanleiding voor Guy Loth (Casemanager COA met aandachtsgebied Participatie) om samen met Wouter van den Berg (Divosa regiocoördinator) in de regio Haaglanden te inventariseren hoeveel klantprofielen er worden doorgestuurd en hoe deze er momenteel uitzien. Uit de eerste resultaten blijkt dat voor bijna 60% van de volwassen vergunninghouders die worden gehuisvest in die regio een klantprofiel wordt verzonden.

Representatief?

We weten niet of het percentage van regio Haaglanden representatief is voor de rest van Nederland, maar deze resultaten laten wel zien dat er veel werk wordt verzet om de doorgaande lijn (tussen de COA-opvang en gemeenten) voor vergunninghouders te ondersteunen. De resultaten kunnen nog verder worden verbeterd als het klantprofiel in alle gevallen direct wordt doorgestuurd na afloop van het Begeleidingsgesprek participatie (na ondertekening van de Toestemmingsverklaring). Dan kunnen er ook meer klantprofielen worden doorgestuurd voor vergunninghouders die kort in de opvang verblijven (bijvoorbeeld nareizigers).

Klantprofielen beter vindbaar en beter benutten

Daarnaast is het vooral belangrijk dat gemeenten beter gebruik gaan maken van de klantprofielen die zij toegestuurd krijgen. De ervaring leert dat voor gemeenten nog niet altijd duidelijk is waar in het TaakstellingVolgSysteem (TVS) zij het klantprofiel kunnen vinden en hoe zij de informatie uit het klantprofiel binnen de eigen organisatie kunnen benutten.

Divosa

In de regio Haaglanden is daarom de afspraak gemaakt dat de Divosa regiocoördinator aan de slag gaat met het tweede deel van de inventarisatie Hij gaat in kaart brengen in hoeverre de profielen gevuld zijn, wat de gemeenten doen om informatie op te vragen bij het COA en hoe het klantprofiel gebruikt wordt door gemeenten bij de begeleiding van vergunninghouders. De verwachting is dat hierdoor het hele proces beter op het netvlies komt te staan aan de gemeentelijke kant.

Voortzetting werkzaamheden casemanagers met aandachtsgebied participatie

De werkzaamheden van de casemanagers van het COA met aandachtsgebied participatie worden voortgezet in ieder geval tot 1 mei 2018. Voor de periode daarna wordt op dit moment een subsidieaanvraag voorbereid aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.