Jaarverslag COA 2014 gepubliceerd

Het jaarverslag 2014 van het COA, met de onontkoombare naam 'Groei' is donderdag 16 april op onze website gepubliceerd. Lees over het voor het COA dynamische jaar 2014 en bekijk onder andere de foto's van enkele van onze nieuwe locaties.

Daarnaast kunt u ook lezen over de acht meerjarige doelen die het COA voor zichzelf heeft gesteld, zoals 'Besparen en eenvoud', 'Activering en 'Samenwerking in de keten'.

Naast dit jaarverslag verscheen eerder al de 'Financiële Verantwoording 2014' van het COA, met daarin onder andere een samenvatting van de financiële resultaten, de jaarrekening 2014 en de 'governance'.