Hulp op weg naar werk

In Utrecht is met vertegenwoordigers van tien COA-locaties 9 mei de startbijeenkomst gehouden voor het project VOORwerk. VOORwerk biedt informatie, training en individuele begeleiding aan vergunninghouders die in de COA-opvang verblijven.

Het doel van de begeleiding is om het gat tussen de vergunninghouders en de arbeidsmarkt te verkleinen. De deelnemende locaties zijn: Alkmaar, Assen, Baexem, Dronten, Grave, Hoogeveen, Luttelgeest, Overloon, Utrecht en Weert. In het kader van VOORwerk zijn trainingsmodules ontwikkeld, die vergunninghouders helpen om zich met succes op de arbeidsmarkt te begeven. In de trainingen is onder meer aandacht voor culturele verschillen, maar bijvoorbeeld ook voor de manier waarop je in Nederland solliciteert.

Verzoek om medewerking aan lokale bedrijven en instellingen

Als onderdeel van het project worden lokale netwerken opgezet van bedrijven en organisaties waar de vluchtelingen op basis van vrijwilligheid in de praktijk kunnen oefenen met wat in de trainingen wordt aangeboden. Bedrijven of organisaties die op deze manier bij willen dragen aan de integratie van de vluchtelingen die nu nog in een van de deelnemende COA-locaties wonen, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met voorwerk@coa.nl.

Samenwerking

Initiatiefnemer COA en projectpartners IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zijn betrokken bij verschillende initiatieven die zich richten op de toeleiding van vluchtelingen naar werk. Werk leidt immers tot financiële onafhankelijkheid, voorziet in een dagstructuur en zorgt voor een sociaal netwerk.

Baat

Ook de samenleving heeft baat bij vergunninghouders die snel een baan vinden, bijvoorbeeld door vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen en betere perspectieven op integratie. Werk draagt in belangrijke mate bij aan een succesvolle integratie, en biedt vluchtelingen de kans op economische onafhankelijkheid. Vluchtelingen willen zelf graag aan de slag op de arbeidsmarkt. Door onze ervaring en expertise te bundelen helpen COA, IOM en UAF hen zo goed mogelijk op weg.

Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het AMIF, het Europese fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.