Gzza-regeling van kracht

Om de grote stroom vluchtelingen in goede banen te leiden verbreedt het COA de zelfzorgarrangement-regeling (zza) naar gemeenten. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze regeling. De VNG heeft met het COA afgesproken hierin samen op te trekken.

Bij een zelfzorgarrangement gaat het niet om de reguliere huisvesting van vergunninghouders in gemeenten. Het gaat om tijdelijk - vaak particulier - onderdak in gemeenten voor vergunninghouders die nog niet zijn uitgeplaatst naar een gemeente.

Gemeentelijk zelfzorgarrangement (Gzza)

Gemeenten worden met nadruk verzocht om onderdak beschikbaar te (laten) stellen voor vergunninghouders en op te treden als ‘gastheer’. Het gaat om tijdelijke huisvesting totdat de bemiddeling naar een gekoppelde gemeente is afgerond en de vergunninghouder zich definitief kan gaan vestigen.

Uitgangspunten

De doelgroep bestaat uit vergunninghouders. Het COA levert vergunninghouders aan de gemeente en de gemeente stelt tijdelijke huisvesting beschikbaar. U kunt hierbij denken aan vakantiehuisjes op een camping. De gemeente kan ook gebruikmaken van het aanbod van gastgezinnen. Het is aan de gemeente om dit te bepalen. 

Informatie 

Voor inhoudelijke vragen over het gemeentelijk zelfzorgarrangement kunnen gemeenten  terecht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten via OTAV OndersteuningsTeam Asiel/Vergunninghouders (otav@vng.nl). Daarnaast kunnen gemeenten terecht bij de Helpdesk Uitvoering van het COA (Helpdeskuitvoering@coa.nl of 0800-0238023). Deze helpdesk is ook beschikbaar voor alle vragen rondom taakstelling. Inhoudelijke vragen kunnen ook lokaal gesteld worden aan de regievoerders van het COA. De gegevens van de regievoerders zijn bekend bij de gemeenten en op te vragen bij de Helpdesk Uitvoering.

De gemeenten zijn via een ledenbrief opgeroepen om verblijfseenheden beschikbaar te stellen voor vergunninghouders. Daarnaast heeft de VNG een factsheet ontwikkeld met informatie over het gzza. Het aantal te plaatsen vergunninghouders kunnen gemeenten melden bij uitstroomondersteuning@coa.nl).

-----

Update: het gzza is begin 2016 vervangen door het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). 

 

Lees meer over: