Goede interactie bij COA bestuurscongres

Ruim dertig vertegenwoordigers van gemeenten, ketenpartners en het ministerie van BZK woonden woensdag 26 september het COA-Bestuurscongres in Staverden bij. ‘Goed met elkaar communiceren’ bleek in zowel speeches als de workshops de rode draad.

Naast deze relaties waren van het COA verschillende directeuren en cluster- en locatiemanagers en portefeuillemanagers aanwezig. Het bracht het selecte gezelschap van deelnemers op zestig.

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter was Jan Broertjes (burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe). Eerder was hij burgemeester van de gemeente Vlagtwedde (waar Ter Apel onder valt) en daarmee kent hij het COA en de opvang goed. Als gespreksleider nam hij zijn eigen kennis en ervaringen op een leuke en vlotte wijze in de gesprekken mee.

Communicatie

Voorzitter van het bestuur a.i. Harry Paul van het COA vertelde de toehoorders dat met de goede interactie tijdens deze dag een van de doelstellingen van dit bestuurscongres al gehaald is. “Prima dat we met elkaar, ketenpartners, ministerie en gemeenten, praten over dilemma’s waar we tegenaan lopen.” In zijn speech blikte Paul onder andere kort terug op de geschiedenis van het COA. Hij eindigde met het recente krimpbesluit. “Als wij een centrum sluiten, dan nemen we een gemeente daar zo goed als mogelijk in mee,  net zoals dat aan de voorkant bij de werving gebeurd. Goede communicatie, over en weer, is essentieel.”

Essentieel

Directeur Migratiebeleid en plaatsvervangend directeur generaal Harke Heida (BZK) gaf eveneens een toespraak. Hij schetste ondermeer dat ook voor het ministerie samenwerking met de keten én met gemeenten essentieel is, zeker als het gaat om onderwerpen als uitzettingen, illegaliteit of de tentenkampen. Heida: “Er worden politieke besluiten genomen, die door de uitvoerende organisaties handen en voeten moeten worden gegeven.  Hoewel soms spannend en uitdagend voor de verschillende ketenpartners, ze weten vaak snel en goed invulling te geven aan de besluiten.”

Interviews

Broertjes interviewde vervolgens op het podium respectievelijk de burgemeesters Kompier (Vlagtwedde) en Wienen (Katwijk). Kompier: “Over de samenwerking met het COA hoor ik nogal eens een kritische noot. Wij hebben juist goede ervaringen. Met COA, maar ook met ketenpartners en zeker ook het Rijk. Het tentenkamp in Ter Apel is een goed en recent voorbeeld van prima samenwerking.”

Bijdrage

“Er is veel geïnvesteerd in de relatie met de inwoners van Vlagtwedde, ook in samenwerking met het COA”, aldus de burgemeester. Op de vraag van Broertjes over een azc in de gemeente een lust of een last is zegt Kompier: “Zeker een lust. Naast economische belangen dragen wij ook bij aan een belangrijk thema als het huisvesten van vluchtelingen. Daar staan we graag voor als gemeente.”

Probleemloos

Burgemeester Wienen noemt het contact met de locatie en het COA eveneens goed. “Ook toen het azc een gezinslocatie werd was de interactie prima. Ook Wienen krijgt de vraag ‘lust of last’ voorgelegd: “Ondanks weerstand in het begin is het een lust. Er zijn geen problemen. Krijg je als burgemeester een azc in je gemeente? Bijt dan in het begin door eventuele problemen heen, want een opvanglocatie is een verrijking voor je gemeente!”

Workshops

In vier workshops gingen de deelnemers in het tweede deel van het programma uiteen. Met als thema’s ‘interactie met een opvanglocatie’, ‘opvang op een opvanglocatie’, ‘betekenis van een opvanglocatie in de gemeente’ en ‘de zorg op een opvanglocatie’ werden de deelnemers enkele dilemma’s voorgelegd. Deze workshops leverden goede discussies op en werden aan het eind van het congres centraal teruggekoppeld. Afsluitend zijn dagvoorzitter en voorzitter van het bestuur a.i. het met elkaar eens: “Een succes, met nuttige en open discussies. Het zou goed zijn om dit congres op termijn te herhalen.”

Gesprekken

De workshops werden ondersteund door secretarissen. De belangrijkste dilemma’s, conclusies en suggesties worden voor het bestuur van het COA uitgewerkt. Tips en ideeën worden meegenomen in contacten met de opdrachtgever en met gemeenten.


Van links naar rechts Harry Paul, Jan Broertjes en Harke Heida tijdens het COA-Bestuurscongres

Lees meer over: