Gezamenlijke verklaring COA en Nurten Albayrak

In verband met het arrest van het Haagse Gerechtshof van 10 januari 2012 is het COA in overleg getreden met mevrouw Albayrak. Het COA respecteert de overwegingen en de uitspraak van het hof, waarin is vastgesteld dat de op nonactiefstelling van mevrouw Albayrak per 1 maart a.s. moet worden opgeheven.

Het is de verwachting van het COA dat het rapport van de Commissie Scheltema inclusief het standpunt van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel binnen enkele weken openbaar wordt. In het overleg heeft mevrouw Albayrak daarom te kennen gegeven in het belang van het COA bereid te zijn voor een korte periode van enkele weken de hervatting van haar werkzaamheden op te schorten. Hierna zullen partijen opnieuw met elkaar in overleg treden over de verdere gevolgen van de uitspraak van het hof en het rapport van de Commissie Scheltema.

Het COA en de minister waarderen de beslissing van mevrouw Albayrak, die naar mening van COA en de minister blijk geeft van bestuurlijke wijsheid. Partijen zullen in afwachting van het rapport van de Commissie Scheltema inclusief het standpunt van de minister geen verdere mededelingen doen.