Geslaagde pilot: training DigID en internetveiligheid voor bewoners

​Veel vergunninghouders hebben al snel een DigID nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van gezinshereniging. Daarom werd er een pilottraining 'DigID en internetveiligheid' ontwikkeld die eerder dit jaar werd gevolgd door 147 vergunninghouders op vijf COA-locaties. De uitkomsten zijn positief.

Stichting Digisterker ontwikkelde samen met VluchtelingenWerk de verkorte training "DigID en internetveiligheid voor statushouders in de centrale opvang". Medewerkers van bibliotheken en VluchtelingenWerk gaven de training op COA-locaties in Nijmegen, Hoogeveen, Baexem, Heerhugowaard en Assen. Het COA zorgde vooral voor de werving en selectie van de juiste deelnemers aan de training.

Ervaring opdoen met DigID

De training bestond uit twee bijeenkomsten, veel visueel materiaal en werd zowel in het Nederlands als in de eigen taal gegeven. In de training is vooral gewerkt aan kennis over en ervaring opdoen met het gebruik van een DigID op verschillende overheidswebsites. Voor sommige deelnemers werd een DigID meteen aangevraagd. Ook werd er veel aandacht besteed aan het bewaren en beveiligen van je DigID.

Belangrijkste uitkomsten van de pilot

De pilot is geëvalueerd door Regioplan en de deelnemers gaven hierbij aan:
98% vond de cursus nuttig;
88% weet na de cursus waarvoor DigID gebruikt kan worden;
54% heeft geen hulp meer nodig bij het inloggen;
93% geeft aan de DigID te gaan gebruiken.

Hoe nu verder?

De resultaten van de pilot zijn bemoedigend. Daarom willen de partijen een vervolgpilot met meer deelnemers opzetten. Tevens zou de training beter moeten aansluiten op de lessen voorinburgering van het COA in de opvang. In ieder geval is de samenwerking tussen de partijen goed bevallen. In een vervolgpilot wordt ook nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten gezocht vanwege de regierol die zij krijgen in het nieuwe inburgeringsstelsel.

DigID in de opvang

Vergunninghouders die nog in de opvang wonen, hebben vaak al een DigID nodig voor bijvoorbeeld het aanvragen van gezinshereniging bij de IND, het inzien van gegevens over de kinderbijslag (SVB) en kindgebonden budget (Belastingdienst). Eenmaal woonachtig in een gemeente wordt het contact met de 'digitale overheid' nog intensiever met allerlei praktische en financiële zaken als huur- en zorgtoeslagen, de zorgverzekering en de DUO-lening voor de inburgering. Daarbij is ook kennis nodig over het werken met online wachtwoorden en veiligheid op het internet.

Lees meer over: