Geslaagde ketenconferentie 2018

​Bijna 600 mensen bezochten 12 april de Ketenconferentie 2018 in Den Bosch. Dit jaar stond de conferentie in het teken van 'Samen werken aan flexibilisering in de migratieketen'. Workshops, beursstands en de mogelijkheid elkaar en collega's uit de vreemdelingenketen te ontmoeten, zorgden voor een geslaagde dag.

'Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst', opende staatssecretaris Mark Harbers de conferentie. 'Om hier adequaat op in te kunnen spelen, moeten we leren van de afgelopen jaren waarin we geconfronteerd werden met een hoge asielinstroom. Het werk liep de IND en het COA toen over de schoenen. Samen moeten we op zoek naar manieren om een fluctuerende instroom aan te kunnen. Ik zou zeggen: houd elkaar daarbij vast.' Na die woorden namen medewerkers van allerlei organisaties hun plek in op de beursvloer en stroomden de workshopzalen vol.

Netwerken

Deelnemers hebben op de beursvloer en in de workshops over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. Van aankomst in Nederland tot aan inburgering, van hervestiging tot aan terugkeer.
Er is volop genetwerkt tussen de ngo's, landelijke en lokale overheidsinstanties en een brede vertegenwoordiging vanuit het maatschappelijke middenveld.

Van plannen naar doen

Na de tweede workshopronde was het tijd voor de afsluiting; de spetterende 'De Migratieketen Draait Door'- sessie. Aan tafel schoven Jan Kees Goet, DG Migratie; Aly van Berckel, hoofddirecteur IND; Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA en Jannita Robberse, algemeen directeur van de DT&V. Alle partijen waren het erover eens dat het niet bij mooie plannen moet blijven, maar dat de nadruk op 'doen' moet liggen.
Gerard Bakker: 'Goed om te zien dat er ook in de migratiebrief aandacht is voor vroege integratie en participatie. Samen met hier aanwezige partners werken we vanaf dag 1 aan het toekomstperspectief van onze bewoners, of dat nu in Nederland is of elders."

Intensievere samenwerking

Tijd om na te praten en ervaringen te delen, was er bij de aansluitende netwerkborrel. 'Het was een leuke en zinvolle dag. Ik heb met veel mensen van uiteenlopende organisaties gesproken. Je ziet dat mensen, voor welke organisatie ze ook werken, allemaal op zoek zijn naar verbetering' en 'Ik merk een steeds intensievere samenwerking op vele onderdelen die migratie raken. Dat is winst!', zijn enkele reacties van deelnemers.

Organisatie

De ketenconferentie is dit jaar georganiseerd door de Kleine Keten (IND, COA en DT&V) en het ministerie van Justitie en Veiigheid. Bij toerbeurten is een van deze organisaties in de lead bij de organisatie. Ditmaal was dat de DT&V.