Gerard Bakker neemt afscheid als bestuursvoorzitter COA

Gerard Bakker vertrekt per 1 juli bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij wordt hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van JenV.

Bakker is sinds 1 december 2014 bestuursvoorzitter van het COA. In die periode speelde de hoge instroom van vluchtelingen. Het COA had de uitdagende taak om in korte tijd noodopvang en extra opvanglocaties te realiseren. Na de Turkijedeal nam het aantal asielzoekers in 2016 weer af. Het COA is vervolgens ook ongekend snel weer gekrompen: van meer dan 180 locaties in 2015 naar 51 locaties eind 2018.

Bakker: “Ik ben er trots op dat het ons in Nederland is gelukt om alle asielzoekers opvang en begeleiding te bieden in deze periode. Niemand heeft op straat hoeven slapen. Dat hebben we samen met gemeenten en met alle samenwerkingspartners voor elkaar gekregen. We zijn het enige land in Europa waar dat is gelukt.”

De snelheid van de krimpbewegingen die in 2017 en recentelijk in 2018 volgden, was ook ongekend. Bakker: “Het sluiten van locaties betekent dat we helaas afscheid moeten nemen van veel goede medewerkers. Het openen, maar ook het sluiten van een locatie heeft grote impact voor alle betrokkenen, waaronder medewerkers, ketenpartners, bewoners, vrijwilligers en gemeenten. Mijn ervaring is dat er net zoveel energie zit in het openen van asielzoekerscentra, als in het sluiten ervan.”

Bakker is in november 2017 verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2017.

Over het COA

Het COA kent een driehoofdig bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee bestuursleden: Janet Helder en Peter Siebers. Helder zal na het vertrek van Bakker de rol van waarnemend voorzitter op zich nemen. Beide bestuursleden zullen de bestuurstaken na het vertrek van Bakker onderling verdelen. De Algemene Bestuursdienst zal de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter binnenkort in gang zetten.

Het COA is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving. Het COA heeft de status van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en is een uitvoeringsorganisatie met opvanglocaties in heel Nederland en een centrale vestiging in Den Haag.

Lees meer over: