Gemeente Haren gaat vluchtelingen opvangen

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werkt de gemeente Haren mee aan een eerste opvang voor 215 vluchtelingen.

Dit heeft het college van B&W besloten. De gemeenteraad heeft hier unaniem mee ingestemd. Het gaat om de eerste opvang van vluchtelingen in afwachting van plaatsing in een asielzoekerscentrum elders in het land. Het recreatiepark Onnenstaete in Onnen wordt hiervoor ingericht.

Het COA heeft van staatssecretaris Fred Teeven de opdracht gekregen om de hoge instroom van asielzoekers op te vangen. Burgemeester Janny Vlietstra: “Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om medewerking te verlenen. De nood is hoog en er wordt een beroep op ons gedaan. In onze gemeente kan het, wij kunnen helpen. Daarom vinden het college van B&W en de voltallige gemeenteraad dat we dit moeten doen. Het betreft in eerste instantie een periode van één jaar, met daarna de mogelijkheid om twee maal een jaar te verlengen. Het college en de gemeenteraad realiseren zich goed dat dit zorgvuldig moet gebeuren.”

Lees meer over: