'Fris en rustig' winnaar Innovatie challenge

Studenten en startups werden met de Innovatie challenge uitgedaagd om te komen met ideeën die een bijdragen kunnen leveren aan een veilige en leefbare amv-opvang. De uitreiking vond 4 december plaats.

Uit een inzending van zestig ideeën werd een top 5 geselecteerd op basis van hun innovativiteit, mate van krachtigheid en uitvoerbaarheid. Na twee pitchrondes werden dinsdag de winnaar alsmede de nummer twee gefeliciteerd met hun overwinning. 

Winnaar: werken met geuren

Rick Baggermans van ‘Fris en Rustig’, de winnaar van de challenge, viel direct op met zijn vernieuwende idee; werken met geuren in de opvang ten behoeve van gedragsverandering. Veel ideeën waren op het dagelijkse proces gericht. De winnaar blonk uit in eenvoud, innovativiteit en realiseerbaarheid. Rick ontving een cheque van het ministerie van JenV, die werd uitgereikt door interim-directeur Sjef Robroek van het COA.

Groepsverband benutten

De tweede plaats was weggelegd voor Raisa Ghazi van ‘Young Coders’, met een idee wat breed inzetbaar is voor de doelgroep, en wat reeds in een andere context beproefd was (met succes). De insteek van Young Coders is om in groepsverband, op creatieve wijze, te komen tot een mooi resultaat.

Op korte termijn vinden met beide winnaars gesprekken plaats om te bezien hoe deze ideeën mogelijk verder vorm kunnen gaan krijgen.