Europese subsidie voor Kind in de opvang

Het eerste project Kind in de opvang van het COA heeft activiteiten ondernomen om de positie van kinderen in de opvang te versterken. Een aantal activiteiten is gefinancierd met subsidie van het Europees vluchtelingenfonds (EVF).

Op basis van de bereikte resultaten heeft het EVF verreweg het merendeel van de kosten vergoed. Dat is ruim 1,6 miljoen euro! ‘Een prachtig resultaat dat alleen door een goede samenwerking te realiseren is’, aldus Anne Weert, projectleider Kind in de opvang van het COA.

Materiële zaken

Naast medewerkers zijn met name asielkinderen betrokken bij het eerste Kind in de opvang-project, dat liep van 1 mei 2010 tot en met 30 april 2012. De toegekende EVF-subsidie heeft betrekking op materiële zaken. Zo beschikken vrijwel alle locaties over een ingerichte huiswerkruimte specifiek voor kinderen. Ook maken kinderen volop gebruik van de geplaatste speelvoorzieningen op de locaties. De handreiking ‘Netwerken in de lokale omgeving’ is gerealiseerd en de eerste stappen zijn gezet om onderdelen van het project te verduurzamen.

Blik vooruit

De doelstellingen uit het eerste project zijn behaald. Er is een mooi begin gemaakt en er is nog meer te bereiken. Het COA houdt oog voor de specifieke behoeften van kinderen in opvangcentra. Zij bevinden zich in een kwetsbare positie. Met het vervolgproject Kind in de opvang, participatie en weerbaarheid ligt de nadruk op het verstevigen en verduurzamen van de aandacht voor kinderen.

Lees meer over: