COA stoot 1.500 opvangplaatsen af

Het komende half jaar stoot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 1.500 opvangplaatsen af. Medewerkers van het COA zijn daarover vandaag geïnformeerd. Deze krimp in opvangplaatsen is een invulling van het krimpbesluit, dat op 23 december 2011 werd genomen.

Krimp

De opvangcapaciteit van het COA is afhankelijk van het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen. Het COA moet meebewegen met de in- en uitstroom van asielzoekers. Het reduceren van opvangplaatsen – het zogeheten krimpen – is daarom ingebed in de bedrijfsvoering van het COA. Omdat het naast opvangcapaciteit ook gaat over arbeidsplaatsen, worden deze trajecten zeer zorgvuldig doorlopen. Het COA krimpt zo’n 65 fte. Medewerkers vinden  intern een andere functie of voor hen geldt het sociaal plan.

Locaties

Aan het besluit van 23 december 2011 wordt invulling gegeven door het komende halfjaar de locaties in Apeldoorn, Markelo en Vught volledig te sluiten. Daarnaast worden op het terrein in Ter Apel 400 bedden afgestoten. In totaal betreft het 1.500 opvangplaatsen. Om het krimpbesluit te complementeren, worden later nog eens 2.100 plaatsen afgestoten.

Criteria

De keuze van de te sluiten locaties wordt bepaald door een minutieus traject waarin factoren als spreiding, kwaliteit, staat van onderhoud, looptijd bestuursovereenkomst en financiën worden meegewogen.

Bewoners van de sluitende locaties verhuizen uiterlijk 1 oktober naar opvanglocaties elders in het land. De verhuizing van gezinnen met schoolgaande kinderen zal zoveel  mogelijk plaatsvinden in de schoolvakanties.

Achtergrond

Het COA monitort maandelijks de beschikbare capaciteit in relatie tot de behoefte aan opvangplaatsen, zodat er snel kan worden gereageerd mocht dat nodig zijn. Afgestoten capaciteit is niet direct weer te gebruiken en het vestigen van een nieuwe locatie is een lang en kostbaar proces dat zorgvuldig moet worden gevoerd.

Deze krimpbeweging betekent niet dat de verwerving van nieuwe locaties stopt. Het COA is permanent bezig met het vervangen van verouderde locaties door duurzame en energiezuinige opvanglocaties. Opvangcapaciteit blijft verder altijd afhankelijk van het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen. Een factor die nooit exact is te voorspellen.

Eerder gesloten

Vorig jaar werd al besloten om de locaties Aalten, Azelo, Bellingwolde, Crailo, Geeuwenbrug, Rotterdam en Sweikhuizen te sluiten. Dit betrof zo’n 2.600 opvangplaatsen.

Lees meer over: