COA staat stil bij 4 en 5 mei

Alle locaties van het COA hebben stilgestaan bij de dodenherdenking en waar mogelijk ook meegevierd met Bevrijdingsdag. En op veel podia in het land asielzoekers die hun verhaal mochten doen, op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Naast activiteiten op azc’s hebben bewoners en medewerkers van verschillende locaties ook - uit eigen beweging of op uitnodiging van de gemeente - meegedaan aan de dodenherdenking in de gemeente zelf. De komende dagen gaan we in dit bericht, dat we dan steeds updaten, voorbeelden uit het land toevoegen.

Gongceremonie

Voorzitter van het bestuur Gerard Bakker van het COA mocht donderdagochtend 5 mei samen met directeur John Bakker van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de gongceremonie uitvoeren (het openen van de beurs). De gezamenlijke handeling zette kracht bij aan het verzoek van het comité aan het COA om een bijdrage te leveren om ook de inwoners van de asielzoekerscentra te betrekken bij deze zo belangrijke traditie van herdenken. En het hen mogelijk te maken te herdenken in twee minuten stilte. ‘Juist voor hen, die recente oorlogservaringen hebben, kan de Nationale Herdenking van bijzondere betekenis zijn’, aldus het comité.

Van alle tijden

Bakker over 4 en 5 mei: “Vluchten met als doel 'vrijheid' is van alle tijden. Vroeger en nu. Wij ontmoeten dagelijks mensen in onze opvang die vrijheid zoeken en dit ook graag door willen geven aan hun kinderen en kleinkinderen. Zoals we om ons heen kunnen zien en ervaren laten vluchtelingen zich niet tegenhouden in hun zoektocht naar vrijheid. Het COA werkt al tientallen jaren hard aan een leefbare en veilige opvang voor hen die vrijheid zoeken. Ook vele andere organisaties zetten zich in ten behoeve van de vluchteling, en daarmee zetten zij zich in voor vrijheid. Ik ben blij met de vele duizenden vrijwilligers die zich op of rond azc's inzetten voor hen die vrijheid zoeken. Met elkaar zijn we tot veel in staat: laten we de vrijheid omarmen, koesteren en doorgeven!”

Zeewolde

Een voorbeeld van een locatie ‘uit de praktijk’ van afgelopen dagen is Zeewolde. Locatiemanager Lazise Hillebregt van het COA is er, op nadrukkelijke uitnodiging van burgemeester Gerrit Jan Gorter, met zestien bewoners en twee medewerkers naar de dodenherdenking geweest. Hillebregt: “Alle bewoners droegen het symbool van de vrijheid. De bijeenkomst maakte flinke indruk op de bewoners en de aanwezige veteranen. Onze bewoners zagen de verbinding tussen hun strijd in hun thuisland en de Tweede Wereldoorlog. Ze vonden het daarnaast ook leuk om om de beurt met de burgemeester op de foto te mogen, die overigens in zijn speech ook in ging op de komst van het azc en wat vrijheid voor onze bewoners moet betekenen! Hij noemde het bijzonder dat de bewoners bij de dodenherdenking aanwezig zijn. Donderdag was weer een andere groep bewoners actief tijdens de 5 mei viering. Een toppunt van integratie voor een opvanglocatie dat nog maar zo recent (maart 2016) is geopend!”

Lees meer over: