COA-medewerkers naar Samos voor verbetering opvang alleenstaande minderjarigen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stuurt drie medewerkers naar het Griekse eiland Samos om te helpen bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).  Er is op Samos onvoldoende begeleiding van de kinderen, die soms traumatische ervaringen achter de rug hebben. De COA-medewerkers worden gedetacheerd bij het Europees Asiel en Support Office (EASO) van de Europese Unie. EASO is verantwoordelijk voor de opvang van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Het COA is in overleg met EASO om te zorgen dat de opvang in de toekomst ook duurzaam blijft. Dit kan bijvoorbeeld door de informatieverstrekking aan de minderjarigen te verbeteren. Nu weten zij vaak niet waar ze aan toe zijn en hoe lang ze nog op het eiland moeten blijven. Dat roept veel onzekerheid, angst en frustratie op. De drie uit te zenden COA-medewerkers hebben veel ervaring met het werken met minderjarige vreemdelingen.

Internationale ontwikkelingen hebben een grote invloed op het werk van het COA. Het COA wil met haar 25 jaar kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de opvang en begeleiding van asielzoekers in Europa en zijn lidstaten. Vanuit het buitenland is veel belangstelling in de werkwijze van het COA en de manier waarop we in Nederland samenwerken in de vreemdelingenketen.

Lees meer over: